9 Aralık 2010 Perşembe

Datça Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı

Merhaba Canlar;

Vakfımızda; Alevi-Bektaşi geleneğinin insan sevgisini, çağımız insanının en önemli gereksinimi olan dostluğu, karşılıklı güveni ve insan ilişkilerini düzenleyen demokratlığı, eşitliği, laikliği bulacaksınız.

Vakfımızda; mezhepçilik yapılmayacağı gibi, dil, din, ırk ve inanç ayrılığı da gözetilmeyecektir. Bizi bu çatı altında bir araya getiren ilke insana olan saygı ve sevgidir. İnsanı, şu yada bu kalıba uyduğu için değil, salt insan olduğu için seviyoruz. Ancak, Atatürk’e ve laik Cumhuriyet ilkelerine bağlılıktan asla ödün vermeyeceğimizi ve bu ilkelere sahip çıkan herkesin dostumuz olduğunu özellikle vurgulamak isteriz.

Şunun da altını çizeriz ki;
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Alevi – Bektaşi kültürünü sonsuza dek yaşatmak için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye kararlıyız.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın amaçları, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, laik ve demokratik ilkeler üzerine inşa edilmiştir.

Gerçek yol göstericinin bilim olduğuna inanıyoruz.

Geçmişle ilgili olarak kimseye küskünlüğümüz, kırgınlığımız ve düşmanlığımız yoktur. Günümüzü dostluk içerisinde yaşamak, yaşam biçimimizle geleceğe örnek olmak istiyoruz. Çatımız altında yobazlığa ve zorbalığa da yer yoktur.

Kimsenin alternatifi değiliz. Biz, Alevi-Bektaşi’yiz. Bizi tanımadan hüküm vermeyiniz, tanımak için bize sorunuz. Açıklama yapmaktan mutluluk duyarız.

Bilerek veya bilmeyerek Alevi-Bektaşiliği geçmişe gömenler; günümüzde etkinliğimiz göz ardı edenler; günümüz ve gelecekteki laik Türkiye Cumhuriyeti ile Atatürkçülüğün güvencesi olduğumuzun bilincine varamayanlar bizden değildir.

İlkelerimizi benimsiyorsanız gelin kucaklaşalım, güçlenelim ve kültür zenginliğimizi koruyup çoğalalım.

Sizin için kapımız sonuna dek açık; korkmadan, çekinmeden girin içeri.

Hoşgeldiniz.


Temel İlkelerimiz

1.
Yolumuz; “Bilim Çin’de olsa ara, bul”, “Bana bir harf öğretenin kölesi olurum” diyen Hz. Ali’yle “Bilim ile gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” diyen Hacı Bektaş Veli ve “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” diyen Atatürk’ün yoludur.
2. Biz, Aleviliği, demokrat laik, çağcıl ve evrensel bir dünya görüşü; bir yol; bir yaşam biçimi (kültür) olarak algılarız. Her insanı olduğu gibi sayar, sever ve “kamil insan”a niyaz ederiz. Eline, diline, beline sahip olmaya özen gösteririz.
3. Paylaşımcılığın temeli; “Biz” demesini bilmektir. “Ben-Sen yokuz, “Biz varız” diye düşünürüz. Bizim varlık nedenimiz benim ile senin” gelişmemiz içindir. Bu gelişme eylemi maddi-manevi tüm unsurları içerir.
4. Zorlamanın her türüne karşıyız. Zorlama ile yaptırımı temel ahlaksızlık sayarız.
5. bulmak, utandırıp almak ta çalmak kadar kötüdür. Kabul etmeyiz.
6. Kimseyi; din, dil, ırkıyla değerlendirmez, her insanın düşünce ve inanç özgürlüğüne saygı duyarız. Devletin de inançlar üstü kalmasını isteriz. Bu, bizim geçmişten gelen laiklik anlayışımızın özüdür. O nedenle din işlerinin devlet işlerinden ayrı tutulmasını savunuruz.
7. Toplumun düşünce özgürlüğü ile gelişeceğine inanır; insanları düşüncleri nedeniyle (kınama dahil) cezalandırılmasını istemeyiz.
8. İnsan ilişkilerinde demokratlığın en doğru ve sağlıklı yöntem olduğuna inanır, zorbalığın dışında çoğu şeyi haklı bir nedenle hoşgörüp bağışlayabiliriz.
9. Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”ni olduğu gibi benimser, daha da gelişmesini isteriz.
10. “Dün”ü “bugün” için öğrenir, “yarın”ı bugün için planlarız. “Bugün”ü ise insanca yaşanabilir hale getirmek için çalışırız. Halk’a hizmeti “HAK”a hizmet sayarız.
11. Değişimin sürekliliğine inanır, gelişmenin özünde “DEĞİŞİM” olduğunu biliriz.
12. İnancımız odur ki:

“Hararet nardadır, sacta değildir
Keramet baştadır, taçta değildir
Her ne arar isen, kendinde ara
Kudüs’te, Mekke’de, Hac’da değildir.”


Muğla Datça Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Merkezi

Adres: İskele Mahlesi. Vila Datça F Adası No:1 DATÇA / MUĞLA

Telefon: 0535 781 61 80 - 0532 425 37 00 - 0532 771 53 92 - 0535 320 21 40 Bağışlarınız için : T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Datça Şubesi Şube Kodu: 432 - TL: 12548631-5003 Euro: 12548631-5004 Dolar: 12548631-5005 IBAN Kodu: TR57 0001 0004 3212 5486 3150 03

E-Mail:info@datcahacibektas.org datcahacibektas@gmail.com

Copyright © 2009 www.datcahacibektas.org All rights reserved.


Hünkar Hacı Bektaş Veli Den Altın Sözler...