27 Ocak 2016 Çarşamba

HACIBEKTAŞ-I VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI DATÇA ŞUBESİ UĞUR MUMCU ANISINA BASIN AÇIKLAMASI

Tam bağımsız bir Türkiye’nin, gericiliğe karşı mücadelenin, cesur gazeteciliğin, laikliğin, demokratlığın simgesi olan Uğur Mumcu’nun hunharca katledilişinin 23. Yılı. Bu yıl da “Uğur Mumcu Ölümsüzdür” diyerek devrimci gazeteci Uğur Mumcu’yu ve Diyarbakır emniyet müdürü görevini sürdürürken 8 yıl sonra aynı gün katledilen Ali Gaffar Okkan’ı ve faili meçhul cinayetlere kurban giden tüm değerlerimizi hasretle anıyoruz.

Faili meçhul cinayetler için parmak oynatmayanların; kitapları, sözcükleri, eylemleri, düşünceleri tutuklattığı bugünde aslında ülkemizde öncesine göre değişen hiçbir şeyin olmadığını bir kez daha görüyoruz. Dün düşünenleri, konuşanları susturan bir derin devlet vardı, bugün ise muhalifleri, düşünen ve konuşanları gözaltına alıp tutuklayan, ön infaz ile içerde tutarken yıllar süren yargılamalar ile cezaevlerinde adeta işkence eden yeni bir derin devlet var. Bugün Mumcuların, İpekçilerin, Aksoyların, Kışlalıların, Göktepelerin ve Dinklerin failleri hala karanlıkta bekliyor.

Zaman aşımına uğrayan, açığa çıkartılmamış her faili meçhulden de tarihin elbet hesap soracağına, elbet bütün gerçeklerin bir gün açığa çıkacağına yürekten inanıyoruz.

Daha nice Mumcuların yetiştiği ve faili meçhul tüm cinayetlerin aydınlatıldığı bir Türkiye özlemi ile katledilişinin 23. yılında, ustayı saygı ve hasretle anıyoruz.

Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça ŞubesiYönetimi adına Başkan Murat YILDIRIM

26 Ocak 2016 Salı

DATÇA CEMEVİ’NDE İLK CENAZE ERKANI.

Muğla Datça Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı online ziyaretçi
SON 20 ETKİNLİK HABERLERİMİZ


Datça'da Alevi edep ve erkanına göre ilk cenaze töreni yapıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Cemevi’nde ilk cenaze erkanı 22-Ocak-2016 Cuma günü saat 13.00'de yapıldı.

Ankara’da vefat eden Hüseyin Nergiz’in cenazesi (05-05-1945/ 19-01-2016) vasiyeti gereği Datça’ya getirildi.
Adana ili, Tufanbeyli ilçesi, Katamaz köyü doğumlu Hüseyin Nergiz, 69 yaşında vefat etti.

Hüseyin Nergiz, Ankara- Çankaya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. Devlet memuruydu. Çankaya ve ANKARA Büyük Şehir Belediye Meclis üyeliği yapmıştı.

Alevi gelenek ve inancına göre Hakka yürüdü. Cemevi’nde ilk cenaze erkanı gerçekleşti. Cemevi’n de Hakka yürüme erkanı gerçekleşti.

Cenaze törenine Datça Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Başkanı Murat Yıldırım, bir önceki dönem Datça Belediye Başkanımız olan Şener Tokcan, Gazi Demir, merhumun oğlu, kardeşleri, eşi akrabaları ve Dernek üyeleri katıldılar.

Hüseyin Nergiz’in ailesi taziyeleri kabul etti. Kurum üyesi Alevi Dedesi Nihat Yoleri, Hakka Yürüme Erkanının , merhumun cenaze duasını yaptı. Tören sonrası merhumun cenazesi sonsuzluğa uğurlanmak üzere toprağa defnedildi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi yönetimi olarak Hüseyin Nergiz’e Tanrı'dan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Datça Havadis (Esmeri Alev Ekebaş)


FOTO GALERİ:

22 Ocak 2016 Cuma

DATÇA BELEDİYE BAŞKANI İÇİNİ DÖKTÜ.

21 Ocak 2016 Perşembe

Datça'nın ilk ve tek sineması açıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi sinemaya kavuştu. 21 bin nüfuslu ilçede ilk kez gerçek bir sinema hizmete girdi.

Datça Belediyesi'ne ait olan ve yaklaşık sekiz yıldır kapalı durumda bulunan, 56 koltuk kapasiteli mini sinema, Engelim Olmayın Derneği tarafından işletilecek.

Her gün, iki seansı çocuk filmleri olmak üzere toplam 6 seans olarak vizyondaki filmlerin gösterileceği, Engelim Olmayın Sinema Salonu'nun açılışına kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, sinemanın ilçede ihtiyaç olduğunu belirterek, "Belediyemize ait kültür merkezi bünyesinde bulunan mini sinema, dokuz yıl önce bir işletmeci aracılığıyla hizmete açılmıştı. Ancak bu deneme başarısız sonuçlanınca, sinema kapandı. Sekiz yıldır işletilmeyen sinemaya, Engelim Olmayın Derneği talip oldu. Belediye meclisimizin aldığı karar üzerine, sinema salonu derneğe ücretsiz olarak tahsis edildi. 50-60 kişi kapasiteli de olsa, Datça'da bir sinemanın bulunması gerekiyordu. Burada film izlemek, beraber olmak, film izledikten sonra farklı konularda sohbet etme olanağı bulmak hepimize çok şeyler kazandıracaktır. Buranın çalışması için hepimize görev düşüyor. Hep birlikte bu sinemanın açık kalabilmesi için en iyi şekilde destek vereceğimize inanıyorum" dedi.

Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar ise konuşmasında, 21 bin nüfuslu ilçede kültürel anlamda birçok etkinlik yapılmasına rağmen, sinema bulunmayışının büyük bir eksiklik olduğunu söyledi.

Bu eksikliği gidermeyi amaçladıklarını ifade eden Dündar, "Sinema salonunu bir yıllığına ücretsiz olarak derneğimize tahsis edilmesini sağlayan Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve tüm belediye meclis üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

SİNEMANIN GELİRİ ENGELLİLERE

Haftanın her günü saat 11.00 ve 13.00'de çocuk filmlerinin, öğleden sonra ise saat 15.00, 17.00, 19.30 ve 21.30'da dört seans halinde ise vizyondaki filmlerin gösterileceğini belirten Dündar, "İlçemizde ve köylerde yaşayan birçok engelli ve yaşlı vatandaşlarımız evlerinden dışarı çıkamıyor. Bu eksikliği gidermek adına sinemadan elde edilecek gelir ile rampalı bir minibüs almak istiyoruz.

Tüm engellilerin dışarı çıkmasını merkeze gelerek rahat rahat gezmesini alışverişlerini yapmalarını ve hatta sinemaya gelmelerini istiyoruz. Sinemaya getireceğimiz filmler vizyonda oynayan filmler olacaktır.

Tüm Datça halkını sinema izlemeye bekliyoruz. Sizler gelirseniz sinema var olur gelmezseniz sinema yine yok olur" diye konuştu. Engelim Olmayın Derneği sinema salonunda, ilk hafta 13 Kasım tarihine kadar çocuk filmi Doraemon ile vizyona yeni giren "Piyasadan Büyük Alacağımız Var" isimli iki filmin gösterimi yapılacak.

GERÇEK GÜNDEM

20 Ocak 2016 Çarşamba

GÜRSEL UÇAR'IN GÖZÜNDEN 2016 YILINDA DATÇA

BELEDİYE BAŞKANI'NIN GÖZÜNDEN 2016 YILINDA DATÇA

Datça Haber gazetesinin rö­por­taj yaptığı be­le­di­ye baş­ka­nı Gür­sel Uçar mu­ha­bi­re şun­la­rı be­lirt­ti; “Datça'nın so­run­la­rı çok be­le­di­ye­nin işi çok, Datça be­le­di­ye­sin­de ça­lış­mak is­te­dik­ten sonra o kadar ya­pı­la­cak iş var ki yeter ki sen ça­lış­mak iste, yeter ki sen Datça'yı ya­rın­la­ra ta­şı­mak için düşün, dü­şün­tük­ten sonra çok ya­pı­la­cak işi­miz var.

Dat­ça­nın önem­li pro­je­le­rin­den bir ta­ne­si Re­şa­di­ye'den İskele'ye gelen yol gü­zer­ga­hı 2015 yı­lın­da ça­lış­ma­lar baş­lan­dı, öl­çüm­le­ri ya­pıl­dı, pro­je­si bir haf­ta­ya kadar ta­mam­la­nı­yor önü­müz­de­ki gün­ler­de pro­je­si ta­mam­lan­dık­tan sonra yak­la­şık ma­li­ye­ti çı­ka­rı­lıp en kısa zaman da iha­le­ye ve­ri­le­rek 2016'nın yaz se­zo­nun­da Re­şa­di­ye Datça ara­sın­da­ki yolun sıcak as­falt ça­lış­ma­sı ta­mam­la­na­rak va­tan­daş­la­rı­mı­zın kul­la­nı­mı­na açı­la­cak.Bu 2016'da ya­pa­ca­ğı­mız pro­je­ler­den 1.'si ola­cak.

Şen­ka­ya Kav­şa­ğı'ndan Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'na kadar olan yol gü­zer­ga­hı tek yön ola­rak kul­la­nı­la­cak.Bu pro­je­yi yazın uy­gu­la­ma­ya koy­ma­ya baş­la­ya­ca­ğız.Bu­nun­la be­ra­ber Şen­ka­ya kav­şa­ğın­dan Cum­hu­ri­yet mey­da­nı­na giden yolu tek yön ya­pa­bil­me­miz için cu­mar­te­si gün­le­ri Pazar ola­rak kul­la­nı­lan yolu aça­ca­ğız pa­za­rı ora­dan kal­dı­rıp Ha­nı­lar si­te­si­nin bu­lun­du­ğu yere pa­za­rı ge­çi­ci ola­rak ta­şı­ya­ca­ğız.

2016'da Datça'nın en büyük sı­kın­tı­la­rı ara­sın­da bu­lu­nan pazar ye­ri­ni be­le­di­ye­mi­zin kar­şı­sın­da bu­lu­nan imar plan­la­rın­da açık pazar yeri ola­rak gö­zü­ken ala­nın şu anda 18 uy­gu­la­ma­sı hemen bit­tik­ten sonra bel­ki­de 15 güne kadar bi­te­bi­lir, ora­nın ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı yap­tık­tan sonra 2016'nın so­nu­na kadar Datça'ya ya­kı­şa­cak olan pazar yeri pro­je­si­ni ta­mam­la­mak is­ti­yo­ruz.

Ge­çi­ci ola­rak pazar yeri aynı ye­rin­de devam edecek, cu­mar­te­si gün­le­ri Datça'nın tra­fik yo­ğun­lu­ğu bir hayli fazla o yo­ğun­luk­tan kur­tul­mak için tek yön ile be­ra­ber Pazar so­ka­ğı­nı­da dönüş ola­rak kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ki­yor, ge­çi­ci ola­rak Ha­nı­lar si­te­si­nin bu­lun­du­ğu alan­da devam ede­cek­tir.?

Diğer yan­dan 2015 yı­lın­da yap­mış ol­du­ğu­muz 60 bin met­re­ka­re as­falt ça­lış­ma­mız vardı, 2016 yılı içe­ri­sin­de ha­zi­ran ayına kadar 60 bin met­re­ka­re as­falt ça­lış­ma­sı yap­ma­yı plan­lı­yo­ruz.

Cu­ma­lı ma­hal­le­sin­de bir tane halı saha ya­pıl­dı, ama tabi o yö­re­nin halı saha ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lı­yor. Diğer ma­hal­le­le­ri­miz­de­ki va­tan­daş­la­rı­mı­zın­da ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için iki ma­hal­le­mi­ze daha halı saha ya­pa­ca­ğız.2016'da ki pro­je­le­ri­miz­den bir ta­ne­si­de bu ola­cak.

Datça'yı şu anda tu­rizm açı­sın­dan ele al­dı­ğı­mız­da Datça'nın ta­nı­tı­ma ih­ti­ya­cı var. Şu anda 2016'da Datça be­le­di­ye­si ola­rak il­çe­mi­zi ta­nıt­mak bu­ra­ya tu­riz­mi ge­tir­me­nin ya­nın­da il­çe­mi­ze gelen tu­ris­te­le­ri daha nasıl mem­nun ede­bi­li­riz, daha ne tür hiz­met­ler ve­re­bi­li­riz.?

Be­le­di­ye ola­rak ön­ce­lik ola­rak bun­la­ra önem ver­me­li­yiz. Datça'ya bak­tı­ğı­mız­da ta­ma­mı özel çevre ko­ru­ma al­tın­da olan özel ve güzel bir il­çe­miz, ta­nı­tım­dan daha fazla bu sü­reç­te tu­riz­me daha iyi ha­zır­lan­ma­mız ge­re­ki­yor.?Gerçek­ten­de doğal gü­zel­li­ği ile de­ni­zi, gü­ne­şi ve kum­sal­la­rıy­la Tür­ki­ye'nin özel ve güzel bir il­çe­si. İlçe­mi­ze tu­rist ge­tir­mek için çaba gös­ter­me­mi­ze gerek yok tu­rist­ler zaten ge­li­yor, gelen tu­ris­te­le­re daha güzel nasıl hiz­met ve­re­bi­li­riz park­la­rı­mız,yol­la­rı­mız, yeşil alan­la­rı­mız, mey­dan­la­rı­mız ve mev­cut sa­hil­le­ri­miz ile ön­ce­lik bunun ha­zır­lı­ğı içe­ri­sin­de ol­ma­mız ge­re­ki­yor diye dü­şü­nü­yo­rum. Datça'lı­la­ra söy­le­mek is­te­di­ğim şu, gelin ek­sik­lik­le­ri be­ra­ber tes­pit ede­lim, be­ra­ber ko­nu­şa­lım, be­ra­ber pay­la­şa­lım, çö­zü­mü­de be­ra­ber ya­pa­lım.

Bü­ro­lar­da, kah­ve­ler­de Datça hak­kın­da olum­suz ko­nuş­mak ye­ri­ne be­le­di­ye­mi­zin bu­lun­du­ğu yer­le­re bun­la­rı bil­di­rin, bütün bu ek­sik­lik­le­ri biz­le­rin gör­me­si müm­kün değil il­çe­miz­de ya­şa­yan tüm du­yar­lı va­tan­daş­la­rı­mı­za tes­pit et­tik­le­ri ek­sik­lik­le­ri bi­zim­le pay­la­şıp bir­lik­te il­çe­mi­zi daha iyi yer­le­re ta­şı­ma­mız için va­tan­daş­la­rı­mı­za bu şe­kil­de bir çağ­rı­da bu­lun­mak is­ti­yo­rum.”dedi.(DATÇA HABER)

(DATÇA HABER)

18 Ocak 2016 Pazartesi

Kartal Cemevi Başkanı İsmail Saçlı'yı Ziyaret.

Hacı Bektaşi veli Anadolu kültür Vakfı Datça Şubesi Başkanımız Murat Yıldırım ve Denetleme kurulu başkanımız Zübeyit Çelik ile birlikte Kartal Cemevi Başkanı İsmail Saçlı'yı makamında ziyaret ettiler.

Kartal Cemevi Başkanı İsmail Saçlı'ya hayırlı olsun dileklerimizle birlikte cemevlerimizin sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunduk.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Yönetim

13 Ocak 2016 Çarşamba

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak'ı Ziyaret.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli'yi Makamında Ziyaret.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi, Başkanı Murat Yıldırım, Başkan Yardımcısı Fatma Tokgöz, Denetleme Kurulu üyemiz Hasan Tokgöz, üyemiz Şahhanım Yıldırım ve Nevzat Kılıç’tan oluşan bir heyetle 09 Ocak 2016 Cuma günü Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli'yi makamında ziyaret edip Cemevi’mizin ihtiyaç ve sorunlarını kendilerine Aktarma fırsatını bulduk.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli'ye göstermiş olduğu ilgi alaka ve nezaketinden dolayı kendisine çok teşekkür ederiz.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Yönetimi

12 Ocak 2016 Salı

Datça'ya gitmek için 5 neden

İstanbul'dan bildirmenin hüznü içerisindeyim ama her gidişin bir dönüşü var değil mi? 'Ayşe ne güzel gezdin' diyorlar bana, oysa ülkem güzel. Gezilecek görülecek daha onlarca köşesi var; sizin durduğunuz ve hep aynı yerlere gittiğiniz kabahat. Bu kez Bördübet, Datça, Hisarönü yaptım altı günde. İşin sırrı; küçük ve kolay toplanan valizde. Üç gün Bördübet, iki gün Datça, Datça'dan Dalaman'a uçağa gitmek eziyet olmasın diye de arada bir gün Hisarönü.
Pazar yazımda Bördübet'i yazmıştım. Şimdi sıra Datça'da. İlk gidişim Datça'ya. Şöyle yazıyordu Eski Datça'daki Can Yücel'in evinin kapısında:
'Sorulu cevaplı
Ne harika yer burası!
Nereden buldun bu Datça'yı
Elimle koymuş gibi buldum
-Can Yücel.'
Biz iki kız Bördübet'ten bindik arabaya, yolda ille de yörenin en iyisi Mavi Pide'ye uğramak gerekirmiş; geri kalır mıyız, uğradık tabii... Ağaçların altında oturduğunu şirin bir yer, pideleri incecik ve çıtır çıtır. Sonra ver elini Datça. Tabii otelimizden önce denize girmek için soluğu Kızılbük'te aldık. Yeşille mavinin buluştuğu nokta burasıdır işte. Ardından ver elini hemen yandaki Hayıtbükü'nde güneş batırmaya. Kumsala atılmış bir masa, güneş olmuş kızıl, pembe, deniz çarşaf, ortam sakin. Büyülü müdür nedir...
Datça'nın yolları da bir âlem. Dön baba dönelim. Gece oldu mu karanlık. Neyse ki yardımsever otel sahiplerimiz gelip karanlığın dibinden çıkardılar bizi. Mesudiye Köyü'nün tepesindeki otelimiz Zephyros'a bir çıktık ki, yıldızlar avuçlarımızda. Dört bir yanımız meyve ağaçları, çıt çıkmıyor. Milyonlar versen böyle bir güzellik bulamazsın. Dünyanın en şık, en popüler, en pahalı yerine gitsen böylesine hayata, huzura, asıl olana dokunamazsın.
Bu arada Datça'ya gitmenin harika bir yolu da Bodrum-Datça feribotu. Sadece 105 dakika sürüyor ve seyir pek keyifli; aklınızda olsun. Gelelim Datça'ya gitmek için beş nedene:

 • Doğa ve denizin buluştuğu, beach partilere kurban gitmemiş Kızılbük, Hayıtbükü, Palamutbükü gibi bükleri dolanmak, harika koylarda denize girmek.
 • Köyün tepesinden, koyun göbeğinden, denizin ortasından fark etmez; Datça'da günü batırmak.
 • Eski Datça'nın küçük sevimli sokaklarında dolanmak, dükkanlardan güzel hediyeler almak, Can Yücel'i anmak.
 • Deniz kenarına ya da tepelerde bir yerlere uzanıp yıldızları seyretmek, dilek tutmak, oracıkta uykuya dalmak.
 • Tarçınlı ekmek, bal, taze badem, badem ezmesi, bademli her şeyden yemek.

 • AYŞE ÖZYILMAZEL

  Datça'ya gitmek için 5 neden Yazısı

  Danışma ve Bilgilendirme toplantısı 2016

  İstanbul Üyeleri ile Danışma ve Bilgilendirme toplantısı

  Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi, 10 Ocak 2016 Pazar Günü Saat: 13.30'da Okmeydanı Cemevi’nde İstanbul'da bulunan üyeleri ile Danışma ve Bilgilendirme toplantısı düzenledi.

  Toplantıda, 2015 yılında yapılan faaliyetler görüşüldü 2016 yılındaki yapacağımız faaliyetlerle görüş alış verişinde bulunarak Aleviler ve kurumlarımızın sorunları görüşülüp birlik beraberlik kararları alınmıştır.

  Danışma ve Bilgilendirme toplantısına katılan üyelerimiz: Denetleme kurulu Başkanımız Zübeyıt Çelik, Başkan yardımcısı Fatma Tokgöz, Denetleme Kurulu üyemiz Hasan Tokgöz, Üyelerimiz: Halım Bektaş, Ekrem Yıldırım, Zinet Akpınar, Şahanım Yıldırım, Hatun Yıldız, Dursun Kılıç, Fılız Yıldırım, Dursun Kaya, Umut Yıldırım, Feyzullah Yıldız ve Başkan Murat Yıldırım bilgi alış verişinde bulundular.

  Okmeydanı Cemevi Başkanı Zeynel Şahin’de alevi kurumların aralarındaki diyalogsuzluğu da bas edıp bir anevel dek dıl ve tek ses olmalıyız ancak o zaman örgütlu toplum olup sorunlarımıza sayıp çıkarız bizle hem Zeynel Başkan Hemde okmeydanı cemevı yönetımkurulun bugün cem evınde bıze hızmet edem tüm canlara teşkür ederız verımli toplantı olmuştu cemevımız ıçın katılan tum canlarımız ve Okmeydanı cem evımızın Başkan yonetıcıler çalışanlara datça cemevı başkan ve yöneticilerimizAdına teşkür ederız


  HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI

  DATÇA ŞUBESİ CEMEVİ

   

  01.01.2015  - 31.12.2015 TARİHLERİ ARASI GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİMİZ

  ·        Sultan Nevruzu ve Aşık Veysel'i Ölümünün 42. Yılını Datça'da Andık. 21 Mart 2015 Cumartesi Günü Saat 19.00 ‘da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cem Evi merkezimizde Sultan Nevruz kutlaması ve Âşık Veysel'in ölümünün 42.Yıldönümü anma etkinliği nedeniyle Datça’daki canlarla buluştuk.

  ·        Datça Belediye Meclisi, Datça Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Şubesi Cemevi Başkanlığı'nca verilen “Cemevleri’ninibadet yeri sayılması” talebini karara bağladı.

  ·        Âşık Daimi’yi ölümünün 32. yılında Datça'da Andık. Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi ve Datça Belediye Başkanlığı’nın birlikte düzenledikleri “Derinliklerin Ozanı Âşık Daimi’nin ölümünün 32.Yılı anma Etkinliği” 17 Nisan 2015 Cuma günü saat 19.30'da Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

  ·        Suriye'deki Alevi Katliamını protesto için Mayıs ayı içinde Datça meydanlarındaydık, protesto ettik, basın açıklaması yaptık.

  ·        1 Mayıs İşçi Bayamını coşkuyla kutladık. Eğitim-Sen ilçe temsilciliği tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamasına, CHP, HDP, Birleşik Haziran Hareketi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı da pankart ve flamalarıyla katılarak destek verdi.

  ·        Haci Bektas Veli Anadolu Kültüt Vakfi Datça Şubesi Cemevi olarak 10.05.2015 Pazar günü Saat 12.00’ de şubemizde anneler gününü kutladık.

  ·        Soma faciasında hayatını kaybeden madencilerimizi Datça’da Eğtim-Sen öncülüğünde 13 Mayıs 2015 Çarşamba günü Saat 12.30 da Postane karşısı Berkin Elvan Meydanı’nda Hacı Bektas Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Yönetim Kurulu ve Üyeleri’nde bulunduğu Soma Faciası için yapılan basın açıklamasına katıldık. 

  ·        Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi’nindüzenlediği “Ölümünün 13.Yılında Âşık MahzuniŞerif’i anma etkinliği” 24 Mayıs 2015 Pazar günü saat 19.30 da Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde yapıldı.

  ·        24. Dönem CHP Muğla milletvekili ve 25. Dönem Muğla Milletvekili Adayı Prof.Dr. Sayın Nurettin Demir, CHP Datça İlçe Başkanlığı, Datça Belediye Başkan Vekili Gökhan Sagır, 28 Mayıs 2015 Perşembe günü Saat 12.00’de Hacı BektaşVeli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi’niziyaret edip Cemevi’nin sorunları hakkında bilgi aldılar.

  ·        Datca Haci Bektas veli Anadolu Kultur Vakfi Cemevi, her yıl geleneksel olarak ve yılda iki kere olmak üzere gerçekleştirdiği Datça Sahillerini temizleme kampanyası kapsamında, 21.06.2015 Pazar günü Saat 07.00’de Datça Eski Öğretmenler Evi’nden CulupDatça’ya kadar olan sahili yönetici ve üyeler ile birlikte Datça sahillerinde çevre temizliği yaparak otuz torba çöp topladı.

  ·        26-27-28 Haziran 2015 tarihlerinde Antalya Elmalı Teke köyünde düzenlenen 10. Uluslararası 31. Ulusal Abdal Musa Etkinliklerine Datça şubesi yönetim kurulu ve üyeleriyle katıldık.

  ·        Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemeviyle Datça Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen Hızırşah Etkinliklerinin 6.sı bu yıl 1-2 Ağustos tarihinde yapıldı.Etkinlik HızırşahKülliyesi’ndeki açılış töreni ve kesilen kurban lokmalarının paylaşılmasıyla başladı. Hızırşah Külliyesi’ndeki açılış törenine CHP İstanbul milletvekili Gülay YEDEKÇİ, HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN, Datça Belediye Başkanı Gürsel UÇAR, Muğla CHP İl Başkanı Gürsel ALBAN, Datça Belediye Meclis üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve geniş bir halk kitlesi katıldı.

  ·        52. Ulusal 26. Uluslar arası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve kültür Sanat Etkinlikleri bu yıl 15-18 Ağustos 2015 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş’tagerçekleştirildi. Bu etkinliğe katıldık.

  ·        25 Eylül 2015 Cuma (Bayramın ikinci günü) saat:12.00’de vakıf merkezimizde üyelerimiz ve Datçalı canlarımızın katıldığı Kurban Bayramı bayramlaşma töreni yapılmıştır.

  ·        Muharrem Ayı Boyunca her akşam Saat 19 00’da Cemevi’mizde Oruç Açma Lokması verilerek, ardından Muharrem Ayı ile ilgili sohbetler yapılmıştır. C H P Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Yassı muharrem Oruç Açma Lokmamıza Katıldı.

  ·        23 EKİM 2015 Cuma Günü 10 MUHARREM YASI MATEM KERBALA ŞEHİTLERİ ANILMIŞTIR. 26 EKİM 2015 Pazartesi Günü Aşure Günü vakıf merkezimizde GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

  ·        YASSI MUHARREM (ON İKİ İMAMLAR) ORUCU 10.GÜN 23 EKİM 2015 CUMA 10 Muharrem'de Kerbela Şehitlerini HızırşahKülliyesinde Andık.

  ·        Datça Belediye Meclisin 03.09.2015 tarihli ve 92.644.775-301.05/77 sayılı kararı doğrultusunda; Bülent Ecevit Kültür merkezi’nin alt katının yarısı (350m2), Hacı Bektaşi veli Anadolu kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi için yeni yapılacak CemeviArsası plan değişikliği ve yeni Cemevi yapılana kadar geçici olarak ücretsiz tahsis edilmiştir.

  ·        Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Başkanı Murat Yıldırım ve eşi; Türkiye’nin en büyük cemevi olan Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nin mimarı Mimar Sevilay Miser ve eşi Sedat Bey ile birlikte Balıkesir Edremitİlçesinde sırayla;

    Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Zeytinli Şubesi,

    Alevi Kültür Dernekleri Altınoluk Küçükkuyu Cemevi,

    Güre Körfez Bayram Kaya Cemevi,

    Edremit Akçay Tahtakuşlar Köyü Etnografya Müzesi ve Ali Ekber Çiçek’in Mezarı’nı ziyaret ettik.

  ·        Datça’da Demokrasi Platformu olarak, Datça Belediyesi'nin katkıları ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi olarak Pir Sultan Abdal Derneği Datça Şubesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Maraş Katliamının 37. yılı Anma Etkinliği Etkinliği, 22 Aralık 2015 Salı günü Saat: 19.00 da Bülent Ecevit Kültür Merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

 • Hacı Bektaşi veli Anadolu kültür Vakfı Datça Şubesi Başkanımız Murat Yıldırım, 02 Ocak 2016 Cumartesi günü Pir Sultan Abdal Kültür Derneği AlibeyköyCemeviBaşkanı ve inanç önderi Hüseyin Güzelgül ve Gazi Eğitim Kültür Vakfı ve inanç önderi Veli Gürsoy'uziyaret etti.

 • FOTO GALERİ