13 Eylül 2019 Cuma

DATÇA CEM EVİ 2019 YILI AŞURE LOKMASINI PAYLAŞTI


DATÇA CEMEVİ, MUHARREM AYINI UĞURLAYIP AŞURE LOKMASINI PAYLAŞTI 
( 12 EYLÜL 2019 PERŞEMBE SAAT 12.30)


Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi, Yassı Muhrrem ve kerbela şehitleri için 12 Eylül 2019 Perşembe günü saat 12.30 de Datça Cemevi'nde  Aşure Lokması Etkinliği düzenledi..


Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi'nde 31 Ağustos'ta başlayan ve 12 Eylül'de sona eren Yass - ı Muharrem oruçlarının sonunda Kerbela Şehitlerimiz için Aşure Çorbası yapıldı.  12 Eylül saat 12.30'da Datça Cemevinde Datça halkıyla paylaşılan aşure öncesinde HBVAKV Datça Şubesi Cemevi Başkanı Murat YILDIRIM bir konuşma yaptı. Sercan BULUT'un verdiği lokma duasının ardından aşure gelen misafirlerle paylaşıldı.

Sunuculuğunu Aygül AKSOY'un yaptığı etkinliğe, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Datça Şubesi Başkanı Mustafa KATIKÇI ve yönetim kurulu üyeleri, HDP Datça İlçe Başkanı Hürriyet KARADENİZ ve yönetim kurulu üyeleri, Eğitim Sen Datça Temsilcileri, Datça Kadın İş Gücü Derneği, Datça Emek Sen Üyeleri ve bir çok sivil toplum kuruluşu katıldı.  


DATÇA- HACI BEKTAŞ-I VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI CEMEVİ BAŞKANI MURAT YILDIRIM’IN MESAJI

Değerli Canlar,

Peygamberimiz Hz. Muhammet tarafından hem yeryüzü ve gökyüzünün yaratıldığı, hem de, kıyametin kopacağı ay olarak pek çok hadisle bildirilen;
Pek çok peygambere ve ümmetine de “Muharrem orucu” farz olunan bir Muharrem ayını daha ardımızda bırakıyoruz.

İslam dünyasında böylesi önemli bir yere sahip olan bu ay, aynı zamanda Aleviler için yas ayıdır.  Bu ay; gün doğumundan gün batana kadar orucumuzu tutar, etyemez, Ehlibeytin uğradığı zulmün anısına su içmez, eğlence yapmayız. Zaten, İmam Hüseyin'in acısını yüreğinde hissedenlerin, Abbas'ın kesik kollarından akan kanı kendi kollarından aktığına inananların eğlenmesi elbette ki mümkün değildir.

Bildiğiniz gibi; Emevi saltanatının başında bulunan Yezit, hilafeti için tehlikeli gördüğü İmam Hüseyin’i ortadan kaldırmayı planlar. Kerbela önüne gönderdiği orduya:  “Ben Kerbela’yı değil Hüseyin’in başını istiyorum.” der. Kerbela kuşatılır, Fırat kıyıları işgal edilir, susuzluktan feryat eden Kerbela halkının bu feryadına dayanamayan İmam Hüseyin “Bu zulüm ve fesat hükümetine ben biat etmeyeceğim, nereye gidersem gideyim, nerede olursam olayım beni öldüreceklerini biliyorum.” der.Yezit’in 5000 kişilik ordusuyla savaşa girer.


O gün yani muharrem ayının onuncu günü (aşure günü) Kerbela meydanında yetmiş iki genç ve İmam Hüseyin’in başı kesilerek şehit eden Yezit ordusu İmam Hüseyin’in kesik başını top yapıp meydanda tekmeleyerek oynadılar.

İmam Hüseyin daima haksızlıklara karşı çıkmış, zalime karşı mazlumun yanında yer almıştır.  Buna rağmen onun bu şekilde şehit edilmesi sevenleri tarafından asla unutulmamıştır, unutulmayacaktır. Bütün İslam dünyasında milyonlarca ehli-beyt yanlıları tarafından sevgiyle anılır ve matemi tutulur. Tarih boyunca İmam Hüseyin’e gösterilen bu sevgi hiçbir lidere, hiçbir öndere, hiçbir evliya ve erene gösterilmemiştir.

Bugün de din adına, Allah adına hükmettiğini ifade edip başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın pek çok ülkesini kan gölüne çeviren terör örgütleri ve onların işbirlikçisi emperyalist devletler, Yezit gibi mazlum ve masum insanların kanını dökmektedir. Allah yaptıklarından habersiz değildir.
Değerli Can'lar niyazımız odur ki; bin yıllık acıyla tuttuğumuz yas orucumuzu, Hak kabul eylesin. Tüm canların ibadeti makbul, duaları kabul olsun. Ehlibeyt hatırına ve Aşure günü hürmetine Allah’tan dileriz ki, mazlum kanı artık akmasın.

Muharrem ayında 12 gün boyunca gönüllü olarak hizmet eden bacılarımıza, matem ayında her akşam bizi yalnız bırakmayan, lokmalarını paylaşan tüm canlara şükranlarımızı sunarız.

Datça Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi
Başkan Murat YILDIRIM
12 Eylül 2019 Perşembe

EREN BABA ETKİNLİĞİ 29 AĞUSTOS 2019


29 Ağustos 2019 Perşembe günü Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi, her yıl Ağustos’un son perşembe günü Sandras Dağı zirvesinde bulunan Eren Baba ziyaretinde gerçekleştirilen “Eren Günü” etkinliğine katıldılar.

Muğla’nın Köyceğiz ve Ortaca ilçeleri ile, Denizli’nin Beyağaç ilçelerinin köylerinden ve yurdun değişik yörelerinden gelen ziyaretçiler burda dua edip, dileklerde bulundular. Dilekleri gerçekleşenlerin Eren Baba’ya adaklarını getirip kurban kestikleri etkinliğe bu yıl da katılım yoğundu. 


Yaklaşık iki yüz yıldır süren geleneğin hala devam ettiği Eren Günü etkinliğine bu yıl Muğla milletvekili Burak Erbay; Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay; Köyceğiz Eski Belediye Başkanı Salih Erbay; Tavas-Nikfer Eski Belediye Başkanı ibrahim Afatoğlu  katıldı.    

Köyceğiz’in eski Belediye Başkanı Salih Erbay burda yaptığı açıklamada, bu yöredeki halkın buraya dilek dilemeye, dua etmeye geldiklerini, adaklarını burda kesip, birlikte paylaştıklarını söyledi. Dedelerinden, babalarından gördükleri bu inancı sürdürdüklerini, inancın temelinde Tahtacılar ve Orta Asya’daki Şaman geleneklerinin olduğunu söyledi.

HBVAKV Datça Şubesi Cemevi Başkanı Murat Yıldırım da Eren Baba’nın Alevi inancındaki yeri ve öneminden bahsederek, burdaki etkinliklerle ilgili bilgi aldı, görüş alışverişinde bulundu. 


HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI 
DATÇA ŞUBESİ CEMEVİ EREN DEDE ZİYARETİ

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Yönetim  Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile bir yanı Denizli Beyağaç ilçesi sınırlarında bir yanı da Muğla Köyceğiz sınırları içinde bulunan Sandras Dağı zirvesindeki Eren Dede’ye geçtiğimiz hafta ziyarette bulundular.
2295 metre yükseklikte Sandras dağının 2150 metre yüksekliğindeki Eren Dede yatırının yer aldığı zirveye ulaşmadan önce yine Sandras dağının eteklerinde bulunan Gökçeova Gölünde kahvaltı molası veren vakıf üyeleri, Eren Dede’ye birkaç kez daha gitme girişiminde bulunduklarını ama yol ve hava şartları nedeniyle zırvaya ulaşamadıklarını ifade ettiler.

Zorlu dağ yolları ve yetersiz yönlendirme tabelalarına rağmen zirvedeki Eren Dede türbesine ulaşan vakıf üyeleri, burda ziyaretlerini gerçekleştirip, dualar ettiler, getirdikleri lokmalarını paylaştılar. 


EREN DEDE KİMDİR?
Sandras Dağı’nın eteklerine tutunan, Köyceğiz’e bağlı Ağla (yeni adı Yayla) sakinlerinin rivayeti odur ki zamanında İran Horasan’daki 72 eren, ellerindeki asaları Anadolu’ya, Balkanlar’a, Ortadoğu’ya fırlatır. Asaların tekmili farklı dağların zirvelerine saçılır. Erenlerin beşinin asası bu yörenin ulu dağlarına; bölge sakinlerinin verdiği adlarla Atkuyruksallamaz, Şimşir, Ölemez, Aygır ve Sandras’ın zirvelerine düşer. Asalar bir süre dağ yücelerinde sahiplerini bekler. Beş eren, onlar gibi sırrına tam olarak eremediğimiz maneviyat dünyasından, içsel yolculuklardan geçerek asalarına doğru yola çıkar. Erenlerden Eren Dede diğer adıyla Çiçek Baba, Sandras’ın zirvesinde asasına kavuşur ve bu dağın yücelerini mekân tutar. Eren Dedenin 3,5 metre genişliğinde ve 42 metre uzunluğundaki mezarı bu zirvede yer almaktadır. 


EREN GÜNÜ
Yaklaşık 7 asırdır yöre halkı tarafından Yörük-Türkmen Kültürüne özgü Eren Günü etkinlikleri yapılmaktadır.
Her yıl Ağustos ayının son perşembesi yapılan ve kaynağı Orta Asya kurgan mezarları kültürüne dayanan ve bu kültürün devamı niteliğinde olan Eren Günü etkinliği; bir gün önce Kartal Gölü bölgesine çıkılması ve burada kurulan çadırlarda konaklama ve çadır ziyaretleri yapıldıktan sonra ertesi sabah şafak vakti Eren Dede Türbesi ziyareti yapılır, dualar okunur, dilekler tutulur, türbe çevresinde turladıktan sonra kurban kesilip, pişirilip yenmesiyle etkinlik son bulur. 


Sandras Dağı hâlâ yaşayan söylenceleri, gelenekselliğini koruyan yaşam ve üretim biçimleri, el değmemiş doğa değerleriyle dikkat çeken özel bir coğrafya. Karaçam ormanları (Pinus nigra), sığla ormanları (Liquidambar orientalis), alpin bitki örtüsü ve tür çeşitliliğiyle Türkiye’nin önemli bitki alanlarından biri burası. Sığla ağacı bölgenin ve Türkiye’nin en önemli değerlerinden; dünya dağılımı büyük oranda Gökova, Marmaris, Köyceğiz, Yunanistan’ın bir bölümü ve Rodos Adası. Sandras’ın yüksek kesimleri ve Kartal Gölü çevresi, Türkiye’nin en yaşlı anıt karaağaçlarını barındırmasından dolayı koruma altına alınmış bulunmaktadır.

OSMAN GÜRÜN’Ü ZİYARET 23 AĞUSTOS 201923 Ağustos 2019 Cuma günü Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi olarak gerek 10. Hızırşah Etkinliklerimize gerekse de diğer tüm faaliyetlerimizde yanımızda olan, maddi manevi desteklerini esirgemeyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gürün’ü makamında ziyaret ettik.


Kendisi için hazırladığımız teşekkür plaketini takdim ettik.
Güleryüzü, sıcak ve de samimi ev sahipliği için kendisine bir kez daha teşekkür ederiz.56.ULSAL 30.ULSLAARASI HACI BEKTAŞ ANMA ETKNLIKLERI


56.ULUSAL 30. ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ 15.16.17.19.AĞUSTOS 2019
Hacıbektaş Belediyesi ve Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı(HBVAKV) işbirliğiyle Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 56’ncı Ulusal, 30’uncu Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür ve Sanat etkinlikleri 16-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. Bu sene de yoğun ilgi gören etkinliğin açılışında HBVAKV Genel Başkan Ercan Geçmez, “Anma etkinliklerinin yüksek katılıma sahne olduğunu vurgulayarak, “Böylesine güzel bir etkinlik hazırlayan Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok’a şükranlarımızı sunarız” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi’nde yapılan resmi açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacıbektaş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok,  HBVAKV Genel Başkan Ercan Geçmez, HBVAKV şube başkanları ve üyeleri, çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı ile Alevi-Bektaşi dernek ve vakıfların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törenlere Antalya ve Akdeniz bölgesini temsilen HBAKV Genel Saymanı ve Akdeniz Bölge Temsilcisi Binali Efe katıldı.


Etkinlikte konuşan Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, “Bizler Hünkâr Hacı Bektaşi gönül dostları olarak daha fazla okuyarak, bilimin ışığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi anlamaya, gelecek nesillere aktarmaya sonuna kadar devam edeceğiz” dedi. 


İlçedeki 60. Yıl Spor Salonu’nda ve Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi’nde verilen konserlerde Musa Eroğlu, Sabahat Akkiraz, Arif Sağ, Ergün Efe, Gani Pekşen, Mustafa Eke ile çeşitli sanatçılar sahne aldı.

Etkinlikler kapsamında çeşitli paneller de gerçekleştirildi. Mustafa Özcivan yönetiminde Hacıbektaş Veli Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Geçmişten Günümüze Alevi Bektaşi Öğretilerinin Sorunları” konulu panele konuşmacı olarak Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan DEMİR,  Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut, Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Mat katıldı. 

HBVAKV Datça Şubesi Cemevi de üç gün süren etkinliklere başkan ve üyeleri ile katılım sağladı. 
Yoğun geçen etkinlik süresince katılımcılar Hacı Bektaş Dergahına da ziyerette bulundular.


KURBAN BAYRAMI BAYRAMLAŞMA 13 AĞUSTOS 2019


Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevinde bayramın üçüncü günü 13 Ağustos 2019 Salı günğ bayramlaşma ve kurban lokması paylaşımı gerçekleştirildi.
Vakıf üyeleri ve Datçalı dostların katıldığı bayramlaşmada, Şube başkanı Murat Yıldırım bir konuşma yaptı. Bayramların birlik beraberlik ve dayanışmayı sağladığını söyleyen Murat Yıldırım gelen herkese teşekkür etti. Dede Nihat Yoleri’nin lokma duasının ardından, geçen sene hakka yürüyen Kaplan Demirkol için, eşi ve çocuklarının verdiği kurban lokması gelen misafirlerle paylaşıldı.
UDİ YERVANT DİNLETİSİ 1 AĞUSTOS 2019Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi’nin Datça Belediye Başkanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirdiği Udi Yervant dinletisi 1 Ağustos  2019 Perşembe günü Hızırşah Kültür Evinde gerçekleştirildi. Yoğun bir dinleyici kitlesinin ilgi gösterdiği dinleti öncesinde Hızırşah Kültür Evi bahçesinde misafirler için bir kokteyl düzenlendi.

Sunuculuğunu Nurgül Yıldırım’ın yaptığı dinleti öncesinde, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Başkanı Murat Yıldırım açılış konuşması yaptı. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar’ın da dinleti öncesi bir konuşma yaptığı etkinlikte, tarihi kilise hakkındaki bilgiyi ise, Arkeolog ve Restoratör Okan Bey verdi.


 Udi Yervant’ın iki saat boyunca sahnede yer aldığı dinletide, türkçe-kürtçe-ermenice ezgileri katılan misafirlerle birlikte söylendi. Barış, kardeşlik ve sevgi  mesajlarının sıkça verildiği etkinlik sonunda Udi Yervant, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar için HBVAKV Datça Şubesi tarafından hazırlanan teşekkür plaketleri takdim edildi. Etkinliğe sponsor olan Taşkıran İnşaat için de hazırlanan teşekkür plaketinin takdim edilmesinin ardından, hatıra fotoğraflarının çekimiyle program sona erdi.


DATÇA BELEDİYE BAŞKANI ‘NI ZİYARET.


29 Temmuz 2019 Pazartesi günü Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Şube Başkanı Nusret Tunç, CAN TV programcı ve sunucusu Vedat Kara ile Datça Şube Başkanı Murat Yıldırım, Belediye Başkanımız Gürsel Uçar'a bir ziyarette bulundu.11 Eylül 2019 Çarşamba

10. HI­ZIR­ŞAH ETKİNLİĞİ DATÇA'DA GERÇEKLEŞTİ.

HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI DATÇA ŞUBESİ CEMEVİ
10. HIZIRŞAH ETKİNLİKLERİ 26-27-28 TEMMUZ 2019 TARİHLERİNDE YAPILDI.
Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şu­be­si Ce­me­vi­nin Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ve Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nın kat­kı­la­rıy­la ger­çek­leş­tir­di­ği 10. Hı­zır­şah Et­kin­lik­le­ri 26-27-28 Temmuz  2019 tarihleri arasında gerçekleşti.


Etkinlik, Hacetevi Te­pe­si, diğer adıy­la Dilek Te­pe­si zi­ya­re­tiy­le baş­la­dı. Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Adı­ya­man Şube Baş­ka­nı Nus­ret Tunç, Can Tv prog­ram ya­pım­cı­sı ve ga­ze­te­ci Vedat Kara, Datça Ce­me­vi üye­le­ri ve va­tan­daş­la­rın ka­tıl­dı­ğı prog­ram­da, uzun ve yo­ru­cu bir tır­man­ma par­ku­ru­nun ar­dın­dan 356 m yük­sek­lik­te­ki Ha­ce­te­vi te­pe­si­ne va­rıl­dı. Burda şube baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım'ın yap­tı­ğı ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan, çe­ra­ğı ya­kıl­dı, ge­ti­ri­len lok­ma­la­rın duası ve­ril­di ve lok­ma­lar önce Ha­ce­te­vi te­pe­sin­de bu­lu­nan­lar­la, son­ra­sın­da da Hı­zır­şah kö­yün­de­ki dost­lar­la pay­la­şıl­dı.


Etkinliğin ikinci gününde ise Hızırşah Külliyesindeaçılış töreni yapıldı. Törenin açılış konuşması HBVAKV Datça Şubesi Cemevi Başkanı Murat Yıldırım yaptı, konuşmasında Hızırşah Etkinliklerinin tarihçesinden bahseden Murat Yıldırım, destek veren herkese teşekkür etti. Sonrasında HBVAKV Adıyaman Şube Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Nusret Tunç’un konuşmasının ardından, Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği Başkanı ve aynı zamanda değerli ozan Ruhi Su’nun oğlu Ilgın Ruhi Su kısa bir konuşma yaptı. Etkinliğin panel bölümünün katılımcıları Hitit Üniversitesi Araştırma Görevlisi Erdem Yücel, Mimar ve Araştırmacı Yazar Kemal Soyer, Karamanoğlu Cemiyetinden Mehmet Bülent Karamanoğlu’nun da yaptıkları konuşmaların ardından açılış töreni sona erdi


Açı­lış tö­re­ni son­ra­sın­da Ce­me­vi'nde lok­ma­la­rın pay­la­şıl­ma­sı­nın ar­dın­dan et­kin­li­ğin ikin­ci günü sona erdi.

28 Tem­muz 2019 Pazar günü ise etkinlik, Hızırşah Kül­tür Evin­de “Ka­ra­ma­noğ­lu'ndan Men­te­şe bey­li­ği­ne, Datça'dan Hı­zır­şah'a” ko­nu­lu panel ger­çek­leş­ti­ril­di. Mimar Se­vi­lay Miser'in mo­de­ra­tör­lü­ğün­de ger­çek­leş­ti­ri­len pa­nel­de Hitit Üni­ver­si­te­si Araş­tır­ma Gö­rev­li­si Meh­met Er­do­ğan, Ar­ke­olog ve Trak­ya Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim gö­rev­li­si Erdem Yücel, Mimar ve araş­tır­ma­cı yazar Kemal Soyer pa­ne­list ola­rak ka­tıl­dı­lar. Panel ön­ce­si ODTÜ'den Prof. Dr. Numan Tuna ve Ka­ra­ma­noğ­lu Ce­mi­ye­tin­den Meh­met Bü­lent Ka­ra­ma­noğ­lu'da kısa birer ko­nuş­ma yap­tı­lar, panel ko­nu­suy­la il­gi­li pay­la­şım­lar­da bu­lun­du­lar. Yak­la­şık iki buçuk saat süren pa­ne­lin so­nun­da Hı­zır­şah Kül­tür Evi bah­çe­sin­de ka­tı­lım­cı­la­ra ve mi­sa­fir­le­re ik­ram­da bu­lu­nul­du.

Et­kin­li­ğin son bö­lü­mü Datça Amfi Ti­yat­ro'daki kon­ser bö­lü­mü ile ta­mam­lan­dı. Kon­ser ön­ce­si mi­sa­fir­le­ri se­lam­la­yan HB­VAKV Datça Şu­be­si Ce­me­vi Baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım, et­kin­li­ğe 10 yıl­dır maddi ve ma­ne­vi des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün'e, Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar'a, spon­sor­la­ra, Ruhi Su Dost­lar Ko­ro­su'nun ula­şı­mı­nı sağ­la­yan Ka­dı­köy ve Sa­rı­yer Be­le­di­ye­le­ri­ne te­şek­kür etti. Şef Mutlu Öde­miş yö­ne­ti­min­de Ruhi Su Dost­lar Ko­ro­su­nun sahne al­dı­ğı prog­ram­da, An­ka­ra Dev­let Opera ve Ba­le­si Sa­nat­çı­sı Tun­cer Ter­can da konuk sa­nat­çı ola­rak yer aldı. Amfi ti­yat­ro­yu dol­du­ran se­yir­ci­le­rin de tür­kü­le­re eşlik et­ti­ği ge­ce­nin so­nun­da et­kin­li­ğe ka­tı­lan ka­tı­lım­cı­la­ra ve des­tek olan Can Can Emlak, Villa An­fo­ra Otel, Cafer'in Yeri Pide Kebap Sa­lo­nu, Taş­kı­ran İnşaat, Deniz Tesisat Isıt­ma Sistem­leri yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ha­zır­la­nan te­şek­kür pla­ket­ler HB­VAKV Datça Şu­be­si Ce­me­vi Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri ta­ra­fın­dan tak­dim edil­di.

FOTO GALERİ: