25 Eylül 2023 Pazartesi

Pir Sultan Abdal Anma etkinliği 29 Eylül 2023

 


Datça Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Cem Evinin 29. 09. 2023 Cuma günü Saat 17.00'de  Hızırşah Kültür Evi’nde düzenlediği, Pir Sultan Abdal Anma etkinliğimize tüm Canlarımızı bekleriz.

Program

17 00 Kokteyl

18 00 Türkü Dinletisi

SANATÇILAR

Cihan Yıldız

Özcan Parlaktaş

Mahir Mak

Zeki Şimşek 


Datça Cem Evi Başkanı Murat Yıldırım'ın Sivas Gezisi

 Hacı Bektaş Veli Anadolu kültür Vakfı Datça Şubesi Cem Evi Başkanı Murat YILDIRIM, 10.09.2023 tarihinde Sivas Zara Kızılkale Köycü’nden Veli Gürsoy Dede kurban lokması etkinliğine katıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu kültür Vakfı Datça Şubesi Cem Evi Başkanı Murat YILDIRIM, 10.09.2023 tarihinde Hacı Bektaş Veli Anadolu kültür Vakfı Sivas Zara Cem Evini ziyaret edip Başkan Metin Erkan’dan cem evi hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Hacı Bektaş Veli Anadolu kültür Vakfı Datça Şubesi Cem Evi Başkanı Murat YILDIRIM, 11.09.2023 tarihinde Sivas Ulaş Cem Evini ziyaret edip cem evi hakkında bilgi alışverişinde bulundu.


Hacı Bektaş Veli Anadolu kültür Vakfı Datça Şubesi Cem Evi Başkanı Murat YILDIRIM,
11.09.2023 tarihinde Sivas İmranlı Han Köyü Hasret Gültekin Mezarını ziyaret te bulundu.


Hacı Bektaş Veli Anadolu kültür Vakfı Datça Şubesi Cem Evi Başkanı Murat YILDIRIM,
13.09.2023 tarihinde Sivas İmranlı CHP ilçe Başkanı Serkan Beydili’yi makamında ziyaret edip ilçe hakkında bilgi aldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu kültür Vakfı Datça Şubesi Cem Evi Başkanı Murat YILDIRIM, 15.09.2023 tarihinde Sivas İmranlı Yünören Köyü Cogi Baba’yı ziyaret te bulundu.


Hacı Bektaş Veli Anadolu kültür Vakfı Datça Şubesi Cem Evi Başkanı Murat YILDIRIM,
16.09.2023 tarihinde Sivas Yıldızeli Banaz Köyü Pir Sultan evi ziyaret te bulundu.


Hacı Bektaş Veli Anadolu kültür Vakfı Datça Şubesi Cem Evi Başkanı Murat YILDIRIM, 16.09.2023 tarihinde Sivas İmranlı Bahadun Köyü’nde komşular ile bir araya gelip Köy Okulunda akşam yemeği paylaşımında bulundu.

Hacı Bektaş Veli Anadolu kültür Vakfı Datça Şubesi Cem Evi Başkanı Murat YILDIRIM, 17.09.2023 tarihinde Sivas Yıldızeli Banaz Köyü Pir Sultan evi  be Hasan Dede Dergâhını ziyaret te bulundu.


20 Eylül 2023 Çarşamba

DATÇA CEMEVİ EREN BABA ETKİNLİKLERİNE KATILDI.

30 Ağustos 2023 tarihinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi üyeleri, her yıl Ağustos ayının son perşembe günü Denizli’nin Beyağaç ile Muğla’nın Köyceğiz ilçeleri sınırlarında bulunan Sandras dağındaki Eren Baba Etkinliğine katıldılar.

Bu yıl Etkinlik Öncesi Beyağaç Belediye Başkanını ziyaret edip etkinliğin daha düzenli geçmesi, kurbanların daha hijyenik ortamda kesilmesi ve pişirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunan Datça ve Köyceğiz yöneticileri, etkinlikte ses sistemi, masa-sandalye düzeni sağlayan ve adaklarını orda paylaşan Belediye Başkanına teşekkür ettiler.

Köyceğiz Şube Başkanı Nezahat Doğan tarafından yapılan Lokma duasının ardından üyelerin getirdiği lokmalar paylaşıldı. Belediye Başkanı Mustafa Akçay’ın açılış konuşmasının ardından Araştırmacı Gazeteci Yazar İbrahim Afatoğlu Eren Baba ve bu bölgedeki Alevi Dergahları konusunda içbilgi verdi.

Datça Şubesi Başkanı Murat Yıldırım da Eren Baba türbesinin aynı şekli Dersim Nazimiye’de Düzgün Baba türbesinde de olduğunu, burayı da alevilerin ziyaret edip adaklar adadığını, lokmalarını paylaştıklarını söyledi.

Muğla Sıtkı Koçmab Üniversitesinden Profesör Doktor Mehmet Naci Önal da Eren Baba ve Alevilik üzerine bir konuşma yaptı ve bu bölgeye bir çok alevi erenlerinin geldiğini söylediBu seneki etkinlikle ilgili İbrahim Afatoğlu’nun yazısı aşağıdadır.

 AĞUSTOS AYININ SON PERŞEMBESİ SANDIRAZ DAĞI ÇİÇEK BABA EREN GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

 Türbeler yararsız dua edilen ve faydasız çaput bağlanan, hafife alınacak, görmezden gelinecek yerler değildir. Bu türbeler Anadolu’nun ve Denizli’nin ilelebet Türk yurdu olduğunu ispat eden ve elimizde bulunan birer “tapu senetlerimizdir.

 Türk Kültürü araştırmacısı Prof. Dr. Mehmet Kaplan (1915 – 1986)  "Her Türk şehrinde, hatta kasaba ve köyünde bir veya birkaç veli yatmaktadır. Onlar ilk Hıristiyan devletinin beşiği olan Türkiye'de İslâmiyet'i yerleştirmişlerdir. Bu manevi kuvvet temsilcilerine halk büyük bir saygı duymaktadır. Onlara ait pek çok menkıbe ve keramet anlatılmaktadır. Toprağı bu nevi insanlar ve onların menkıbeleri kutsallaştırmıştır. Bundan dolayı onların tarihi ve manevi fonksiyonlarını anlayan aydın, halk gibi değilse bile kendine göre onlara değer vermelidir. Batı medeniyeti, eski Türk velilerinin kerametlerinden çok daha akıl almaz, saçma hikâyelerden ibaret olan eski Yunan mitolojisine dayanmaktadır. 20. yüzyılın akılcı ve maddeci görüşüyle, Türkiye'yi asırlardan beri kutsallık duygusuyla yaşatan ve koruyan velileri inkâr ve ihmal edersek, pek büyük bir şeyi kaybetmiş oluruz." demektedir.

 Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın dediği gibi Denizli ve köylerinde 105 türbe, 150’ye yakın yatır bulunmaktadır. Özellikle yatırların çoğu yüce dağların zirvelerindedir. Honaz Dağı’nın zirvesinde Çoban Dede, Baba Dağ’ın zirvesinde Eren Baba, Çökelez Dağı’nın zirvesinde Ellez Dede, Bozdağ’ın zirvesinde Eren Dede, Elma Dağı’nın zirvesinde Süleyman Sarızeybek, Sandıraz Dağı’nın zirvesinde Çiçek Baba ve diğerleri gibi Denizli’nin bütün büyük ve küçük dağların zirvelerinde mutlaka bir eren, evliya yatırı bulunmaktadır.

 Halkın inanışına göre bu türbe ve yatırlar, köylerin ve topraklarının manevi bekçileridir. Bu kutsal kişiler, vatan tehlikeye düştüğünde, yaşadıkları zamanda olduğu gibi kimi zaman Çanakkale Savaşlarında, kimi zaman Kurtuluş Savaşında, kimi zaman Kıbrıs Savaşında bazı zaman da terörle mücadele eden ordumuza yardım ettiklerine inanılmaktadır.

 Bu eren, evliya yatırlarından birisi de Sandıraz Dağı’nnda bulunan “Çiçek Baba” yatırıdır. Yatır, dağın 2295 metrelik zirvesinde, 42 metre uzunluğunda ve 4 metre eninde, oldukça büyük bir yatırdır. Çiçek Baba yatırında, her yıl Ağustos ayının son Perşembe günü “Çiçek Baba Eren Günü”  törenleri yapılmaktadır. Bu törenlere Muğla, Aydın ve Denizli’nin köy ve kasabalarından zaman zaman 5000-6000 insan katılmaktadır. Yatır etrafında bir günde 400-500 kurban kesilmektedir. Bu törenlerin 700 yıldan beri aralıksız olarak yapıldığı söylenmektedir. Bu törenlerin bir organizatörü yoktur. Ağustos ayının son Perşembe günü geldiğinde, yukarıda saydığımız illerden insanlar anlaşmış gibi büyük bir düzen ve intizam içerisinde törenlere iştirak etmektedir.

 2000 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türk halkının % 52’sinin türbe ziyareti yaptığı, 2009 yılında yapılan diğer bir araştırmaya göre de halkın % 41’nin yılda en az bir kere türbeye gittiğini ortaya koymuştur. Bunun için Fransız Düşünür Edgar Morin “İnsanoğlu hem bilgedir, hem tuhaftır. İnsanca yaşaması için mantık kadar duyguya, bilim kadar efsaneye muhtaçtır." demiştir.
HACI BEKTAŞ VELİ ANMA ETKİNLİKLERİ 16-17-18 AĞUSTOS 2023

 

HACI BEKTAŞ VELİ ANMA ETKİNLİKLERİ 16-17-18 AĞUSTOS 2023 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi ve Köyceğiz Şubesi üyeleri ve yöneticileri 16-17-18 Ağustos tarihlerinde Nevşehir’in Hacı Bektaş ilçesinde gerçekleşen 60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Etkinliklerine katıldılar.

15 Ağustos akşamı yola çıkan Datça ve Köyceğiz Şubelerinin üyeleri, ilk gün Beş taşları, Çilehane’yi ve  Ozanların Anıtlarını ziyaret ettikten sonra akşam saat 19.30’da açılış törenine katıldılar. Açılış töreni sonrasında Garip Dede Cemevi’nin Cem’ine katılan üyeler, 17 Ağustos 2023 günü sabah saat 9’da Cumhuriyet Meydanında tüm alevi kuruluşlarıyla birlikte “Dergahlarımızı Geri Verin” basın açıklamasında yer aldılar.  HBVAKV Genel Başkanı Ercan Geçmez’in okuduğu basın açıklamasının ardından “Alevilikte Kadın ve Kadının Yeri” temalı gerçekleşen panele katıldılar.

18 Ağustos günü dönüş yoluna geçen ekip Mahmut Hayranı türbesini ziyaret edip oradakilerle lokmalarını paylaştılar


Datça Cem evinden Beyağaç Belediye Başkanına Ziyaret

 


Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi 14.08.2023 pazartesi günü Denizli  Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay’ı makamında ziyaret ettiler.

Her yıl Ağustos ayının son perşembesi Sandras dağının zirvesinde bulunan Eren Baba etkinlikleri için bir araya gelen yöneticiler, doğaya ve çevreye zarar vermeden, etkinliğin daha verimli, daha sağlıklı gerçekleştirilmesi için görüş alışverişinde bulundular.


Araştırmacı Yazar İbrahim Afatoğlu’nun da katıldığı görüşme sonunda katılımcılar bu yıl 31 Ağustos’ta gerçekleşecek olan Eren Baba etkinliklerinde buluşmak üzere ayrıldılar.