20 Eylül 2023 Çarşamba

DATÇA CEMEVİ EREN BABA ETKİNLİKLERİNE KATILDI.

30 Ağustos 2023 tarihinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi üyeleri, her yıl Ağustos ayının son perşembe günü Denizli’nin Beyağaç ile Muğla’nın Köyceğiz ilçeleri sınırlarında bulunan Sandras dağındaki Eren Baba Etkinliğine katıldılar.

Bu yıl Etkinlik Öncesi Beyağaç Belediye Başkanını ziyaret edip etkinliğin daha düzenli geçmesi, kurbanların daha hijyenik ortamda kesilmesi ve pişirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunan Datça ve Köyceğiz yöneticileri, etkinlikte ses sistemi, masa-sandalye düzeni sağlayan ve adaklarını orda paylaşan Belediye Başkanına teşekkür ettiler.

Köyceğiz Şube Başkanı Nezahat Doğan tarafından yapılan Lokma duasının ardından üyelerin getirdiği lokmalar paylaşıldı. Belediye Başkanı Mustafa Akçay’ın açılış konuşmasının ardından Araştırmacı Gazeteci Yazar İbrahim Afatoğlu Eren Baba ve bu bölgedeki Alevi Dergahları konusunda içbilgi verdi.

Datça Şubesi Başkanı Murat Yıldırım da Eren Baba türbesinin aynı şekli Dersim Nazimiye’de Düzgün Baba türbesinde de olduğunu, burayı da alevilerin ziyaret edip adaklar adadığını, lokmalarını paylaştıklarını söyledi.

Muğla Sıtkı Koçmab Üniversitesinden Profesör Doktor Mehmet Naci Önal da Eren Baba ve Alevilik üzerine bir konuşma yaptı ve bu bölgeye bir çok alevi erenlerinin geldiğini söylediBu seneki etkinlikle ilgili İbrahim Afatoğlu’nun yazısı aşağıdadır.

 AĞUSTOS AYININ SON PERŞEMBESİ SANDIRAZ DAĞI ÇİÇEK BABA EREN GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

 Türbeler yararsız dua edilen ve faydasız çaput bağlanan, hafife alınacak, görmezden gelinecek yerler değildir. Bu türbeler Anadolu’nun ve Denizli’nin ilelebet Türk yurdu olduğunu ispat eden ve elimizde bulunan birer “tapu senetlerimizdir.

 Türk Kültürü araştırmacısı Prof. Dr. Mehmet Kaplan (1915 – 1986)  "Her Türk şehrinde, hatta kasaba ve köyünde bir veya birkaç veli yatmaktadır. Onlar ilk Hıristiyan devletinin beşiği olan Türkiye'de İslâmiyet'i yerleştirmişlerdir. Bu manevi kuvvet temsilcilerine halk büyük bir saygı duymaktadır. Onlara ait pek çok menkıbe ve keramet anlatılmaktadır. Toprağı bu nevi insanlar ve onların menkıbeleri kutsallaştırmıştır. Bundan dolayı onların tarihi ve manevi fonksiyonlarını anlayan aydın, halk gibi değilse bile kendine göre onlara değer vermelidir. Batı medeniyeti, eski Türk velilerinin kerametlerinden çok daha akıl almaz, saçma hikâyelerden ibaret olan eski Yunan mitolojisine dayanmaktadır. 20. yüzyılın akılcı ve maddeci görüşüyle, Türkiye'yi asırlardan beri kutsallık duygusuyla yaşatan ve koruyan velileri inkâr ve ihmal edersek, pek büyük bir şeyi kaybetmiş oluruz." demektedir.

 Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın dediği gibi Denizli ve köylerinde 105 türbe, 150’ye yakın yatır bulunmaktadır. Özellikle yatırların çoğu yüce dağların zirvelerindedir. Honaz Dağı’nın zirvesinde Çoban Dede, Baba Dağ’ın zirvesinde Eren Baba, Çökelez Dağı’nın zirvesinde Ellez Dede, Bozdağ’ın zirvesinde Eren Dede, Elma Dağı’nın zirvesinde Süleyman Sarızeybek, Sandıraz Dağı’nın zirvesinde Çiçek Baba ve diğerleri gibi Denizli’nin bütün büyük ve küçük dağların zirvelerinde mutlaka bir eren, evliya yatırı bulunmaktadır.

 Halkın inanışına göre bu türbe ve yatırlar, köylerin ve topraklarının manevi bekçileridir. Bu kutsal kişiler, vatan tehlikeye düştüğünde, yaşadıkları zamanda olduğu gibi kimi zaman Çanakkale Savaşlarında, kimi zaman Kurtuluş Savaşında, kimi zaman Kıbrıs Savaşında bazı zaman da terörle mücadele eden ordumuza yardım ettiklerine inanılmaktadır.

 Bu eren, evliya yatırlarından birisi de Sandıraz Dağı’nnda bulunan “Çiçek Baba” yatırıdır. Yatır, dağın 2295 metrelik zirvesinde, 42 metre uzunluğunda ve 4 metre eninde, oldukça büyük bir yatırdır. Çiçek Baba yatırında, her yıl Ağustos ayının son Perşembe günü “Çiçek Baba Eren Günü”  törenleri yapılmaktadır. Bu törenlere Muğla, Aydın ve Denizli’nin köy ve kasabalarından zaman zaman 5000-6000 insan katılmaktadır. Yatır etrafında bir günde 400-500 kurban kesilmektedir. Bu törenlerin 700 yıldan beri aralıksız olarak yapıldığı söylenmektedir. Bu törenlerin bir organizatörü yoktur. Ağustos ayının son Perşembe günü geldiğinde, yukarıda saydığımız illerden insanlar anlaşmış gibi büyük bir düzen ve intizam içerisinde törenlere iştirak etmektedir.

 2000 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türk halkının % 52’sinin türbe ziyareti yaptığı, 2009 yılında yapılan diğer bir araştırmaya göre de halkın % 41’nin yılda en az bir kere türbeye gittiğini ortaya koymuştur. Bunun için Fransız Düşünür Edgar Morin “İnsanoğlu hem bilgedir, hem tuhaftır. İnsanca yaşaması için mantık kadar duyguya, bilim kadar efsaneye muhtaçtır." demiştir.
HACI BEKTAŞ VELİ ANMA ETKİNLİKLERİ 16-17-18 AĞUSTOS 2023

 

HACI BEKTAŞ VELİ ANMA ETKİNLİKLERİ 16-17-18 AĞUSTOS 2023 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi ve Köyceğiz Şubesi üyeleri ve yöneticileri 16-17-18 Ağustos tarihlerinde Nevşehir’in Hacı Bektaş ilçesinde gerçekleşen 60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Etkinliklerine katıldılar.

15 Ağustos akşamı yola çıkan Datça ve Köyceğiz Şubelerinin üyeleri, ilk gün Beş taşları, Çilehane’yi ve  Ozanların Anıtlarını ziyaret ettikten sonra akşam saat 19.30’da açılış törenine katıldılar. Açılış töreni sonrasında Garip Dede Cemevi’nin Cem’ine katılan üyeler, 17 Ağustos 2023 günü sabah saat 9’da Cumhuriyet Meydanında tüm alevi kuruluşlarıyla birlikte “Dergahlarımızı Geri Verin” basın açıklamasında yer aldılar.  HBVAKV Genel Başkanı Ercan Geçmez’in okuduğu basın açıklamasının ardından “Alevilikte Kadın ve Kadının Yeri” temalı gerçekleşen panele katıldılar.

18 Ağustos günü dönüş yoluna geçen ekip Mahmut Hayranı türbesini ziyaret edip oradakilerle lokmalarını paylaştılar


Datça Cem evinden Beyağaç Belediye Başkanına Ziyaret

 


Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi 14.08.2023 pazartesi günü Denizli  Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay’ı makamında ziyaret ettiler.

Her yıl Ağustos ayının son perşembesi Sandras dağının zirvesinde bulunan Eren Baba etkinlikleri için bir araya gelen yöneticiler, doğaya ve çevreye zarar vermeden, etkinliğin daha verimli, daha sağlıklı gerçekleştirilmesi için görüş alışverişinde bulundular.


Araştırmacı Yazar İbrahim Afatoğlu’nun da katıldığı görüşme sonunda katılımcılar bu yıl 31 Ağustos’ta gerçekleşecek olan Eren Baba etkinliklerinde buluşmak üzere ayrıldılar.

7 Ağustos 2023 Pazartesi

Datça'da 13. Hızırşah etkinliği gerçekleştirildi

 Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfının Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Datça Belediye Başkanlığının katkılarıyla gerçekleştirdiği Hızırşah Etkinliklerinin 13.sü 4-5-6 Ağustos tarihlerinde Datça’da gerçekleştirildi.

Etkinliğin ilk günü sabah 8’de Hızırşah’ta bulunan Hacetevi Tepesine çıkıldı. Geniş bir katılımın olduğu Hacetevi Tepesi ziyaretine CHP Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Baba Mansur Ocağı Dedesi Veli Gülsoy da katıldı. Hacetevi tepesinde dileklerin dilenmesi, getirilen lokmaların paylaşılmasının ardından katılımcılar Datça Cemevi’nde hazırlanan kahvaltılı programa katıldılar.
Etkinliğin ilk gününün akşamında Datça Cemevinde Veli Gülsoy’un cem erkanını yürüttüğü, Gökhan Erol’un zakirliğini gerçekleştirdiği cem yapıldı.
 
Cumartesi günü ise Hızırşah Dergahında açılış töreni gerçekleştirildi. Şube Başkanı Murat Yıldırım’ın konuşmasının ardından, “Neden Hızırşah? Neden Hızırşah Etkinlikleri?” Konulu basın açıklaması Özge Erduvan tarafından okundu.
 Datça'da 
Araştırmacı Gazeteci Yazar İbrahim Afatoğlu’nun bölgenin tarihi, sosyolojik ve inanç geçmişiyle ilgili konuşmasının ardından Datça Kaymakamlığına geçici olarak bakan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy bir konuşma yaptı.
 
İnanç önderi Veli Gülsoy’un lokma duasının ardından Cemevi tarafından hazırlanan lokmalar gelen misafirlerle paylaşıldı.

Cumartesi Akşamı saat 19’da ise Unesco’nun 2023 yılını Aşık Veysel yılı ilan etmesi sebebiyle hazırlanan Aşık Veysel programı Hızırşah Kültürevinde gerçekleştirildi. Program öncesi misafirlerin kokteylde buluştuğu etkinlikte ilk olarak
Hüseyin Özer Aşık Veysel’i anlattı. Ardından Cihan Yıldız ve Özcan Parlaktaş’ın Aşık Veysel türküleriyle yer aldığı programın sonunda sanatçılar ve konuşmacılara Datça Cemevi Yönetim Kurulu üyeleri tarafından hazırlanan teşekkür plaketleri takdim edildi. .
 
Etkinliğin son günü ise saat 13’te Datça Kent Park’ta “Birlikte Nasıl Yaşarız?” Konulu panel gerçekleştirildi. Zübeyit Çelik’in moderatörlüğünü yaptığı panelde; Profesör Doktor Ayhan Yalçınkaya, Ali Doğan ve Yervant Bostancı panelist olarak yer aldı.
Akşam ise Datça Anfi Tiyatroda; Erdal Akkaya, Udi Yervant ve Gökhan Erol’un sahne aldığı ücretsiz halk müziği konseri gerçekleştirildi. Konser sonrasında Şube yönetimi tarafından hazırlanan plaketler etkinliğe destek veren katılımcılara ve sponsor firmaların temsilcilerine takdim edildi.


2 Ağustos 2023 Çarşamba

Datça Cemevi’nde Aşure Lokması Paylaşıldı

 Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi  31 Temmuz 2023  Pazartesi günü  Saat 18.00’de Datça Cemevinde  Aşure Lokması paylaşıldı.


HACI BEKTAŞ-I VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI  DATÇA ŞUBESİ CEMEVİ

 Değerli Canlar,

 Peygamberimiz Hz. Muhammet tarafından hem yeryüzü ve gökyüzünün yaratıldığı, hem de, kıyametin kopacağı ay olarak pek çok hadisle bildirilen;

Pek çok peygambere ve ümmetine de “Muharrem orucu” farz olunan bir Muharrem ayını daha ardımızda bırakıyoruz.

 İslam dünyasında böylesi önemli bir yere sahip olan bu ay, aynı zamanda Aleviler için yas ayıdır.  Bu ay; gün doğumundan gün batana kadar orucumuzu tutar, etyemez, Ehlibeytin uğradığı zulmün anısına su içmez, eğlence yapmayız. Zaten, İmam Hüseyin'in acısını yüreğinde hissedenlerin, Abbas'ın kesik kollarından akan kanı kendi kollarından aktığına inananların eğlenmesi elbette ki mümkün değildir.

 Bildiğiniz gibi; Emevi saltanatının başında bulunan Yezit, hilafeti için tehlikeli gördüğü İmam Hüseyin’i ortadan kaldırmayı planlar. Kerbela önüne gönderdiği orduya:  “Ben Kerbela’yı değil Hüseyin’in başını istiyorum.” der. Kerbela kuşatılır, Fırat kıyıları işgal edilir, susuzluktan feryat eden Kerbela halkının bu feryadına dayanamayan İmam Hüseyin “Bu zulüm ve fesat hükümetine ben biat etmeyeceğim, nereye gidersem gideyim, nerede olursam olayım beni öldüreceklerini biliyorum.” der. Yezit ’in 5000 kişilik ordusuyla savaşa girer.

 O gün yani muharrem ayının onuncu günü (aşure günü) Kerbela meydanında yetmiş iki genç ve İmam Hüseyin’in başını keserek şehit eden Yezit ordusu İmam Hüseyin’in kesik başını top yapıp meydanda tekmeleyerek oynadıkları gibi ardından mızrak uçlarında şehir şehir gezdirmişlerdir.

 İmam Hüseyin daima haksızlıklara karşı çıkmış, zalime karşı mazlumun yanında yer almıştır.  Buna rağmen onun bu şekilde şehit edilmesi sevenleri tarafından asla unutulmamıştır, unutulmayacaktır. Bütün İslam dünyasında milyonlarca Ehlibeyt yanlıları tarafından sevgiyle anılır ve matemi tutulur. Tarih boyunca İmam Hüseyin’e gösterilen bu sevgi hiçbir lidere, hiçbir öndere, hiçbir evliya ve erene gösterilmemiştir.

 Bugün de din adına, Allah adına hükmettiğini ifade edip başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın pek çok ülkesini kan gölüne çeviren terör örgütleri ve onların işbirlikçisi emperyalist devletler, Yezit gibi mazlum ve masum insanların kanını dökmektedir. Allah yaptıklarından habersiz değildir.

Değerli Can'lar niyazımız odur ki; bin yıllık acıyla tuttuğumuz yas orucumuzu, Hak kabul eylesin. Tüm canların ibadeti makbul, duaları kabul olsun.

 Aşure lokmamıza katılan tüm dostlarımızı saygı ve sevgiyle selamlarız

           

 Datça Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi

Başkan Murat YILDIRIM