10 Mart 2020 Salı

DATÇA CEM EVİ'NDE 8 MART KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ

DATÇA CEM EVİ'NDE 8 MART KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi’nin “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” Etkinliği 8 Mart 2020 Pazar günü  Saat 14.00'de 
Datça  Cem Evi’nde yapıldı.


Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi’nin “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” Etkinliği 8 Mart 2020 Pazar günü   Datça  Cem Evi’nde Saat 14: 00 da Leyla Din­çer’in su­nu­mu ile baş­la­dı.

Baş­kan Murat Yıl­dı­rım ko­nuş­ma­sın­da, özet­le 1857 yı­lın­da 129 Canın ya­kı­la­rak kat­le­dil­di­ğin­den bah­se­de­rek kut­la­ma değil anma günü ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni an­lat­tı. Ka­dın­la­rı­mız ko­nuş­ma­lı di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı çok kısa bi­tir­di.Anma tö­re­ni­nin açık mik­ro­fon ol­du­ğu­nu be­lir­ten Leyla Din­çer ka­dın­la­rı mik­ro­fo­na davet etti.

Anma Tö­re­ni­ne Ha­ti­ce Doğaç, Sibel Gürbüz, Kadriye Çoşar, Nazım Hik­met'ten Şi­ir­ler okudu.

Sibel Gür­büz ise, Âşık Sefil Dur­sun Ala­bı­yık' ın Ka­dı­nım şi­iri­ni okudu.
Anma programı, Ozan Zeki Şim­şek 'in deyiş din­le­ti­si ve lokma pay­la­şı­mı ile son buldu.8 Mart 1957 yılında New York da bir tekstil atölyesinde kadınlar sendika kurarak haklarını almaya karar alır. Direnirler ve 8 Mart 1957 yılında direnen kadınlardan 129 Can diri diri yanarak can verirler.

1977 yılında birleşmiş milletler tarafından Dünya emekçi kadınlar günü olarak tanımlar.
Mart Mimoza demektir, hikâyesi de çok güzeldir. Ve hikâyedeki kadınlar gibi tüm kadınlarımız güçlüdür.

İtalya 1946 yılında ikinci dünya savaşından yıkık dökük çıkmış; insanlar bir coşku, yaşama dair bir umut aramaktadır.

Derken italya kadın birliği üyesi olan 3 kadın, toplumun yeniden inşasının kadın dayanışmasına bağlı olduğunu düşündüler. Bu kadınlar Tersa Nattei, Rita Montagnana ve TERESA Noce

Üç güçlü kadın, bu yaklaşımlarını sembolize etmesi için bir çiçek seçmeyi teklif ettiler. Sunulan tüm teklifler arasında Mimoza çiçeği öne çıktı.

Sapsarı renkleri ile neşe saçtığı için martta çiçek açtığı için dün ya kadınlar gününü tensil etsin diye ve en önemlisi de aynı kadınlar gibi kırılgan görünümlerinin arkasında güçlü bir karakter barındırdığı için birçok ülkede kadınlar gününde mimoza çiçeği verilmektedir.
Mimoza çiçeğinin dünya genelinde taşıdığı anlamlar olarak;

Dayanışma,
Ölümsüz Diriliş
Hassasiyet, Coşku ve Umut.
Dünya emekçi anma gümümüze katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz

FOTO GALERİ4 Mart 2020 Çarşamba

DATÇA BELEDİYESİNDEN CEMEVİ KARARIDatça Belediye Başkanlığının Mart ayı Belediye Meclis Toplantısı 03.03.2020 Salı günü Belediye Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirildi
.
Toplantı gündemine alınması için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi tarafından “Cem Evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi” teklifini içeren dilekçe Belediye Başkanı Gürsel Uçar tarafından meclis oylamasına sunuldu ve oy birliğiyle gündeme alındı.


Gündem maddesinin görüşülmesinin ardından Datça Belediye Meclisinin CHP, AKP ve MHP Meclis üyelerinin oy birliğiyle Cem Evlerinin İbadethane olarak kabul edilmesi kararı alındı.

Gündem dışı söz alan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi başkanı Murat Yıldırım, eşit yurttaşlık adına Belediye Meclisinin almış olduğu bu kararı önemsediklerini söyledi ve bu kararın çıkmasına vesile olan Datça Beledye Başkanı Gürsel Uçar’a ve tüm meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.