11 Şubat 2016 Perşembe

Datça Şubesi Cem Evi Hızır Orucu'nu Uğurladı.

Alevi Bektaşi inancı ve geleneğinin bir parçası olan Hızır orucu sona erdi.

Hacı Bektaşı Veli Anadolu ve Kültür Vakfı Datça şubesi Cemevi canları 9,10,11 Şubat 2016 Tarihleri arasında üç gün Hızır Orucu tutuktan sonra, 12 Şubat 2016 Cuma günü saat 13.00’de Datça Cemevi’nde HIZIR BAYRAMI ve HIZIR LOKMASI ile birlikte bayramlaşma ve lokmalar paylaşıldı.

Başkan Murat Yıldırım’ın Hızır ile ilgili Hizırla ilgili konuşmasından sonra Cemevi Dedesi Nihat Yoleri, Lokma Duası ve Gülbenki ile , Cemevi Zakiri Dursun Alabıyık’ın da Deyişleri ile hep birlikte bayramlaşma ve lokmalar paylaşıldı.

Törende bir konuşma yapan vakıf başkanı Murat Yıldırım,“Hızır orucu alevi Bektaşi inancı ve geleneğinin bir parçasıdır. İnancımıza ve geleneğimize göre Hızır evliyalar evliyasıdır.

Darda kalan bir kişi yetiş ya Hızır diye seslendiğinde Hızır ona mutlaka yardımcı olur inancındadır. Aleviler baharın gelişiyle birlikte o yıl bolluk bereket olsun diye 3 ile 7 gün oruç tutarlar lokmalar verirler dilekler dilerler işte bizde bu yıl Datça da ilk defa bunu gerçekleştirdik” dedi.

ŞUBE BAŞKANI MURAT YILDIRIM'IN KONUŞMA METNİ:

Alevi inancında, Hızır Orucu üç gündür. Eskiden dedeler bir çok köyde talipleri olması ve ulaşım güçlüğü nedeniyle aynı günde cem ve cemaat kuramadıkları için farklı günlere yayarak ifa etseler de; günümüzde Hızır orucu tüm Alevilerce Şubat 13.14.15 de tutulmaktadır. Böylesi “Talib bin ise bir gibi otura” düsturuna da uygun olandır.

Hızır orucunun en temel kaynağı Kuran dır. Bakara suresi, 203 ayetinde; “Sayılı günlerde Allah’ı zikredin.”denilmektedir. Kuran’ın tevilini yapan Abdulbaki Gölpınarlı Kuran mealinde bu sayılı günlerin zilhicce ayı olduğu ve o ayın da Şubat ayının 13–14-15’inci günlerine tekabül ettiğini belirtir. Hızır orucunun geçtiği diğer bir sure de İnsan suresi 7–8–9 ayetleridir.

İslam âleminde bir veli, peygamber olarak kabul edilen Hızır, Arapça da “El hazır, Al Hızır” olarak geçmekte ve "yeşillik" anlamına gelmektedir. Çünkü Hızır’ın oturduğu yerlerin yeşerdiği görülmüştür.

Hızır, Aleviler arasında çok özel bir yere sahiptir. Çünkü o, fakirin yanında zalimin karşısındadır. Darda kalanların yanındadır. Aksakallı, bembeyaz elbiseleriyle Bozat’ına binip diyar diyar dolaşarak insanları koruyan, kollayan, kurtaran ve hoşgörü ile sevgiyi harmanlayan Pir’dir. Bilge, ulu, evliya ve derviş gibi; bir değil birden fazla kişiliğiyle insanlara doğru yolu gösteren manevi güçtür. Hızır; yol gösterendir. Vesiledir. Mürşittir. Çünkü o ilahi rahmet ve sırların bilgisine sahiptir.

Her insanın yaşamında mutlaka şükran günleri vardır. Zor günlerden kurtulanlar, şükranı olarak dualarının, kurbanlarının, lokmalarının kabulü için, dar günlerinde Hızır yetişsin diye Allah rızası aşkına, Hızır aşkına, Ehl-i Beyit aşkına, oruç tutarlar.

Allah irade sıfatını yalnızca insanlara vermiştir. Oruç iradenin imtihanıdır. Vücuda aklın hükmüdür, kendi bedenine sözün geçmesidir. Cenab-ı Allah; “Oruç benim içindir, onun mükâfatını ben vereceğim” diye buyurmuştur.

Bu niyetle Hızır orucu üç gün (salı-çarşamba-perşembe) tutulduktan sonra, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece evin hatunu (hanımı) tarafından hazırlanan; genişçe bir tepsi içerisinde dibekte iyice kavrulmuş olan Orta Anadolu’da "Köme" veya "Kömme", Doğu Anadolu’da ise Kavut olarak ifade edilen lokmanın üstü kapatılarak bir odaya konulur. İnanca göre perşembeyi cumaya bağlayan gece Hızır gelerek Kavut'a bir iz veya işaret koyar. Daha sonra Kavut eğer kesilmişse kurban ile birlikte lokma olarak dağıtılır.

Hızır kurbanı, sıradan kurbanlar gibi değildir. Kurban edilecek hayvan en az iki üç ay öncesinden belirlenir. Bu süre içerisinde iyi beslenir. Tuzu, suyu ve yemi eksik edilmez. Kurban önce temizlenir. Kurban kesilirken, kanına kimsenin basmamasına dikkat edilir. Akan kan ya bir çukura akıtılır üstü kapanır veya suyla kan yıkanarak, kan izi ortada bırakılmaz. Kesilen kurban etinden bir kısmı pişirilerek ev halkına paylaştırılır. Kalan büyük bir kısmı da kapı komşuya dağıtılır. Kurban kemikleri gelişi güzel çöpe atılmaz. Kurban kemikleri açılan bir çukura özenle yerleştirilerek üstü kapatılır. Bu işlemler bittikten sonra hazır bulunanlar bir birlerine niyaz olurlar.

Her an her yerde hazır ve nazır olan, çaresizlerin çaresi, umutsuzların umudu Zorda kalanların carına yetişen Hızır, cümlemizin yardımcısı olsun Allah herkese Hızır elinden doluyu içmek nasip eylesin. Dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun, Gerçeğe Hü…

Hacı Bektaşı Veli Anadolu ve Kültür Vakfı Datça şubesi Başkanı

Murat YILDIRIM


FOTO GALERİ:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder