14 Şubat 2022 Pazartesi

DATÇA ŞUBESİ CEMEVİ’NDE HIZIR LOKMALARI PAYLAŞILDI.

HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI DATÇA ŞUBESİ CEMEVİ’NDE HIZIR LOKMALARI PAYLAŞILDI.


Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi’nde 11 Şubat 2022 cuma günü saat 13.00’te üç gün tutulan Hızır Orucunun sonrasında getirilen lokmalar gelen misafirlerle paylaşıldı. 


Lokma paylaşımından önce bir konuşma yapan HBVAKV Datça Şubesi Cemevi başkanı Murat Yıldırım konuşması şöyleydi; 


“Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi yönetim kurulu olarak cümle canları Pir Sultan Abdal’ın Hızır’ı anlattığı bir deyişle selamlıyoruz.

Alevilikte ibadetin yeri, şekli, zamanı, mekânı yoktur ve esas olan her zaman kâmil (olgun) insan olmaya çalışmaktır. Ayrıca kendine reva görmediğini başkasına reva görmemektir. Bunun yanı sıra her inancın olduğu gibi Alevi-Bektaşi inancının da kendine özgü ibadetleri ve kutsal günleri vardır.
Efsanevi bir kişiliğe sahip Hızır hakkında başka toplumlar arasında olduğu gibi Aleviler arasında da birçok söylenti bulunmaktadır. Hızır’ın zor durumda olan kişilerin yardımına yetiştiğine inanılır. Alevilikte bunu anlatan “Yetiş Ya Bozatlı Hızır” gibi sözler sıkça kullanılır. Alevi Ozanlarının deyişlerinde de Hızır önemli yer tutar.

 

Anadolu halk inancında Hızır, bireyin inanç dünyasında gönül coşkusunu dışa vurabilmek, bunu yaparken önündeki engelleri aşabilmek için yarattığı, zaman zaman kendi dünyasına soktuğu ve kutsadığı inançsal bir kimliktir. Hızır, insan için olanaksız olan her zeminde “Boz Atına” binip, dondan dona girerek gelen, insanı sorgulatan, onurlandıran, ödüllendiren, ipuçları vererek araştırmaya özendiren kutsal bir kimliktir. Hızır; yol gösterendir. Vesiledir. Mürşittir. Çünkü o ilahi rahmet ve sırların bilgisine sahiptir.

 

Alevi-Bektaşi inancında Hızır orucu bazı yörelerde Perşembe akşamından diğer Perşembe akşamına kadar 7 gün tutulsa da, ekseriyetle “Talib bin ise bir gibi otura” düsturuna da uygun olarak Şubat ayının 13, 14 ve 15. günleri üç gün olarak tutulur.

 

Hızır orucunun en temel kaynağı Kuran dır. Bakara suresi, 203 ayetinde; “Sayılı günlerde Allah’ı zikredin. ”denilmektedir. Abdulbaki Gölpınarlı Kuran mealinde bu sayılı günlerin zilhicce ayı olduğu ve o ayın da Şubat ayına tekabül ettiğini belirtir. Hızır orucunun geçtiği diğer bir sure de İnsan suresi 7–8–9 ayetleridir.

 

Allah irade sıfatını yalnızca insanlara vermiştir. Oruç iradenin imtihanıdır. Vücuda aklın hükmüdür, kendi bedenine sözün geçmesidir.  Cenab-ı Allah;

 

“Oruç benim içindir, onun mükâfatını ben vereceğim” diye buyurmuştur.

Oruca başlarken niyet, sonlandırırken ise açma gülbangi okunur.

 

Hızır orucu üç gün tutulduktan sonra perşembeyi cumaya bağlayan gece evin hanımı tarafından hazırlanan; Orta Anadolu’da "Köme" veya "Kömme", Doğu Anadolu’da ise  “Kavut” olarak ifade edilen lokmanın üstü kapatılarak bir odaya konulur. İnanca göre perşembeyi cumaya bağlayan gece Hızır gelerek Kavut'a bir iz veya işaret koyar. Daha sonra Kavut eğer kesilmişse kurban ile birlikte lokma olarak dağıtılır. 

Hızır kurbanı da, sıradan kurbanlar gibi değildir. Kurban edilecek hayvan en az iki üç ay öncesinden belirlenir. Bu süre içerisinde iyi beslenir. Tuzu, suyu ve yemi eksik edilmez. Kurban önce temizlenir. Kurban kesilirken, kanına kimsenin basmamasına dikkat edilir. Akan kan ya bir çukura akıtılır üstü kapanır veya suyla kan yıkanarak, kan izi ortada bırakılmaz. Kesilen kurban etinden bir kısmı pişirilerek ev halkına paylaştırılır. Kalan büyük bir kısmı da kapı komşuya dağıtılır. Kurban kemikleri gelişi güzel çöpe atılmaz. Kurban kemikleri açılan bir çukura özenle yerleştirilerek üstü kapatılır. Bu işlemler bittikten sonra hazır bulunanlar birbirlerine niyaz olurlar.

 

Her an her yerde hazır ve nazır olan, çaresizlerin çaresi, umutsuzların umudu Zorda kalanların carına yetişen Hızır, cümlemizin yardımcısı olsun Allah herkese Hızır elinden doluyu içmek nasip eylesin. Dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun.” dedi.


Datça Demokrasi Platformu bileşenleri, Siyasi parti temsilcileri ve bir çok sivil toplum kurumunun temsilcilerinin katıldığı Hızır Bayramı ve Lokma paylaşımı öncesinde gerek cemevlerindeki elektrik faturaları, gerekse de Sosyal Medyada Alevilerle ilgili olarak kin, nefret ve hakaret içerikli konuşmayı protesto için Datça Demokrasi Platformu tarafından hazırlanan basın açıklaması Haluk bey tarafından aşağıdaki açıklama okundu; 


“Anadolu ve Mezopotamya halklarının kadim inançlarından olan Hızır inancı ve bu inanç için Aleviler tarafından tutulan Hızır Orucu bu yıl her türden baskının arttığı şartlar altında gerçekleştiriliyor. Hızır ayına başta temel tüketim malzemeleri olmak üzere her şeye gelen acımasız zamlar ile daha fazla yoksullaşarak girdik. Bu zamların belki de en can yakanlarından bir tanesi de elektrik faturalarına yansıyan rakamlardı. Halkı en soğuk kış günlerinde canından bezdiren elektrik zamlarının Alevi toplumu için anlamı ise çok farklı. Cemevlerine gönderilen fahiş faturalar iktidarın Alevilere bakışının da bir özeti gibi. Gönderilen faturalar ile cemevlerinin ticarethane statüsünde değerlendirmesi kabul sınırları dışındadır. Ne cemevleri ticarethane statüsündedir ne de bu zamlar ile yaşamak zorundayız. Örgütlülüğün gücü cemevlerinin kullandığı elektrik için yeni bir düzenleme yapılmasını sağlarken halkın canına tak eden zamlara karşı tepkiler de her geçen gün artıyor.


Ülkenin doğusundan batısına yoksullaşmaya karşı yükselen mücadele iktidarın korkulu rüyası haline geldi. Bunun için son günlerde art arda gerçekleştirilen provokatif hareketlere şahit olmaktayız. Bu hareketlerden bir tanesi de Alevi toplumuna hakaretler içeren bir videonun sosyal medyada yayımlanmasıdır. Bizler biliyoruz ki iktidarın başı ne zaman sıkışsa bu tip hareketler ile infial yaratarak gündemi değiştirmek istiyor. Oysa ki gündem iktidarın hızla kaybettiği meşruluğudur. Ne bu tip provokasyonlar ne de işçiler, memurlar, kadınlar, aleviler, Kürtler ve ezilen her kesim üzerinde uyguladıkları baskılar bu sonucu değiştirecektir. 


Bu yolda mücadele eden herkesin Hızır yoldaşı olsun.”


Getirilen lokmaların paylaşılmasının ardından etkinlik sona erdi. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder