7 Mart 2017 Salı

ALEVİ BEKTAŞİ İNANÇ KURULU İSTANBUL'DA TOPLANDI.


Hacı Bektaş veli Anadolu kültür Vakfı Datça Cemevi Başkanı Murat Yıldırım’ında hazır bulunduğu Alevi Bektaşi Federasyonu öncülüğünde 9 ayrı bölgede gerçekleştirilen İnanç Kurulu toplantılarından çıkan sonuçları değerlendirmek ve bir karara varmak için Alevi pirleri, dedeler, analar, zakirler, Alevi kurum başkanları 4-5 Mart 2017 tarihlerinde  İstanbul Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

4 Mart 2017 Cumartesi günü  yapılan iki oturumlu toplantıda yapılan konuşmalarda İnanç Heyeti’nun otonom olacağı ve işlevi anlatıldı. Alevi asimilasyonuna dikkat çekilen konuşmalarda, yezit anlayışına karşı uyanık olunması ikazında bulunuldu. “Aleviler vardır, Alevilik haktır” vurgusunun da yapıldığı toplantıda İnanç Heyeti’nun oluşmasının Alevi toplumuna umut verdiği belirtildi.

Alevi Bektaşi İnanç Heyeti’nun Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki Pirler Meclisi 5 Mart 2017 Pazar Günü günü yapılan toplantı 2 seanstan oluştu. Açılışta Çerağ uyandırıldı.

Çerağ uyandırılmasının hemen peşinden program üçleme ile başladı. Nurettin Aksoy dedenin verdiği dar duasının hemen peşinden Hubyar yöresinin semahı ile devam etti.

İki seans ise bir gün önce oluşturulan divan azalarının katılımı ile İnanç Heyeti’na ait konular tartışılmaya devam edildi.
Sunuculuğunu Vedat Kaya'nın, Geçici Meclis Başkanlığını Hüseyin  Güzel Gül, Nurettin Aksoy, Hasan Kılavuz, Eren Yıldırım,  Zeynel Abdın Koç,  Garıp Bozkurt, Mehmet Turhan  Dedelerinin  yürüttüğü,  Türkiye Genelinde sekiz Bölgede  toplantısı yapılan Yol Erkan Önderleri toplantısı İstanbul’da yapılan kurultayla sonuçlandırıldı. 


Çerağı uyandırma  Eren Yıldırım Dedenin Gülbentı, Zakirliğini Muharrem Temmuz ve Ganı Pekşen'in yaptığı,  Semahların Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adıyaman şubesı Cemevi Semah ekibi döndüğü toplantıda, Eyüp Cemevı Başkanı Hüseyin Güzelgül dar duasını verirken, Velayetin Ulusoy da yaptığı konuşmada  Alevi İnancı üstünde durdu. Federasyon Başkanı da alevilerin genel  sorunlarını  bir türlü çözemediklerini söyledi.

Alevı Kültür Dernekleri de sorunlarımızı değişik şekilde gündeme getirdi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Tuncer Baş da Alevi İnancında olmazsa olmazımızın ikrar ve rızalık olduğunu söyledi.

Pir Sultan Kültür Dernekleri Genel Başkanı Gani Kaplan da Alevilerin dün de bugün de  çözülmeyen sorunlarından bahsetti.  Can yayınları sahibi Adil Ali Atalay da 1968  yılından bugüne kadar alevi örgütlere katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Eski Genel Başkanı Ercan Geçmez de 25 yıldır alevi örgütlenmenin içinde olduklarını, birkaç kez  Büyük Alevi kurultayları yaptıklarını, bu kurultaylarda Rızalık,  İkrar, Musayiblik ve alevi söylemlerini konuşmalıyız dedi. 

C H P Ankara Milletvekili Nejdet Yılmaz, Müslüm Doğan,  CH P İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi de Alevilerin İnanç Merkezlerinin yasalaşması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisine kanun teklifleri verdiklerini ve takipçisi olacaklarını söyledi. Dede Nurettin Aksoy Alevi Erkan Yol Meclisi'nin bildirgesini sundu.  Hüseyın Güzelgül dede kapanış gülbenti okudu,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder