28 Eylül 2018 Cuma

ALEVİLER: ZORUNLU DİN DERSİ KALDIRILSIN DEDİ.


Türkiye genelinde Alevi Örgütlerinin genelinde gerçekleştirdiği Zorunlu Din Dersleri Basın açıklaması Datça Cumhuriyet Meydanı’nda 17 Eylül 2018 pazartesi günü saat 12.30 da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Datça Şubesi tarafından  Zorunlu Din Dersine hayır demek için basın açıklamamızı yaptı. CHP Datça İlçe Başkanı Aytaç Kurt ve ilçe yönetiminin de katıldığı basın açıklamasına Datça Demokratik Platformu da destek verdi. Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan açıklamada, yüzyıllardır, Alevi inancının çeşitli yöntemlerle yok edilmeye, olmazsa dönüştürülmeye, asimile edilmeye çalışıldığı vurgulandı. Zorunlu din derslerinin iddia edildiği gibi din, inanç, kültür ve mezheplerin tanıtıldığı, öğretildiği bir ders olarak uygulanmadığı belirtilerek “Aksine bu derse giren her çocuğa inancı ne olursa olsun, zorunlu olarak Sünni, Hanefi inancın eğitimi, bu inancın tek doğru, mutlak doğru olduğu ve bu inanç ve mezhebe ait uygulamalar öğretilmektedir” denildi.  Aleviler taleplerini ise şöyle sıraladı

ALEVİLERİN TALEPLERİ
♦ Devlet tüm dinlere, inançlara karşı tarafsızlığını korumalıdır.
♦ AİHM kararları uygulanmalıdır.
♦ Din dersi zorunlu değil isteğe bağlı olarak uygulanmalıdır.
♦ Devlet, laik, bilimsel, demokratik, kamusal ve ana dilinde bir eğitim sistemini ve müfredatını uygulamalıdır.
♦ Devlet, ayrımcı, ötekileştirici uygulamalarına son vermelidir.
♦ Devlet Alevileri ‘görmeme, duymama’ tavrından vazgeçmek zorundadır. 

‘BASIN AÇIKLAMASI’
ÇOCUKLARIMIZA RIZASIZ, ZORUNLU DİN DERSİ ZULÜMDÜR! BU ZÜLME RAZI GELMEYECEĞİZ.

Yüzyıllardır, Alevi inancı çeşitli yöntemlerle yok edilmeye, olmazsa dönüştürülmeye, asimile edilmeye çalışılmaktadır. Alevi çocuklarına zorunlu din dersi okutulması da bu amacın, yöntemin bir devamıdır.

Zorunlu Din dersleri iddia edildiği gibi Din, İnanç, Kültür ve Mezheplerin tanıtıldığı, öğretildiği bir ders olarak uygulanmamaktadır. Aksine bu derse giren her çocuğa inancı ne olursa olsun, zorunlu olarak Sünni, Hanefi inancın eğitimi; bu inancın yolun tek doğru, mutlak doğru olduğu ve bu inanç ve mezhebe ait uygulamalar öğretilmektedir.

Türkiye’de örgün eğitim kurumlarında Alevilik yok sayılmakta; Alevilerin bu konuda yargıda hak arama mücadelesi sonuçsuz kalmaktadır. AİHM in aldığı kararlar ise; uygulanmamakla birlikte, “yapıyormuş” gibi göstererek; Alevilik ve Bektaşilik sanki bir kültür ve folklorik bir dinsel unsur gibi müfredatta yer bulmaktadır. Bunun yanı sıra çocuklarımıza, Sünni inancın ibadetleri uygulamalı olarak öğretilmekte; bunları öğrenmesi zorunlu tutulmakta; çocuklarımız inançları nedeniyle bu derslerde aşağılanmaktadır.

Alevilik, hem itikadî olarak, hem de yorum olarak kendine özgü, “Batini” görüşleri olan müstakil bir inançtır. Alevilikte ibadet biçimi diğer inançlardan farklıdır. İbadetimiz Cem’dir. İbadethanemiz de Cemevi’dir.  Bağlama Alevilikte kutsal bir sazdır. Deyiş ve Nefesler, Hak kelamıdır. Hak için Semah döneriz ve “Rızalık” önemlidir.

Mevcut Zorunlu Din Dersi Müfredatında, Aleviliğin bu değer ve ilklerine yer verilmediği gibi; bu değer ve ilkeleri tersine çeviren; yine bu değer ve ilkleri “sapma” olarak gösteren Zorunlu “Sünni, İslami” bilgi, uygulama ve değerler öğretilmektedir.

Diğer yandan Alevilik, Müfredatta, Devletin uygun gördüğü şekliyle yer almaktadır. Devlet eliyle üretilmiş bir Alevilik, Alevilik değildir.  Bu şekliyle bir asimilasyon belgesidir.
Zorunlu Din dersleri insan haklarına, çocuk haklarına ve laiklik ilkesine aykırıdır. Ayrımcı, ötekileştirici ve asimilasyoncu amaçlara hizmet etmektedir.


Türkiye’de Din dersi “Din Eğitimi” şeklinde verilmekte ve Çocuklarımıza Namaz uygulaması, surelerin ezberletilmesi zorunlu tutulmaktadır.


 “Din öğretimi” ve “Din eğitimi” ayrı şeylerdir. Devlet öğrenim gören tüm çocukları tek bir din, tek bir mezhep eğitimi veremez.

Derslerde ve metinlerde tek doğru din ve inancın İslamiyet ve hatta onun bir mezhebi olarak öğretilmektedir.  Diğer din ve inançlara, mezheplere yaklaşım ise; zaman zaman eleştiri sınırlarının dışına çıkan, diğer dinleri aşağılayan ifadelerle yer almaktadır. Hiçbir inanç, din tek doğru imiş gibi öğretilemez. Farklı din ve inançlar aşağılanamaz.

Din öğretimi, çoğulcu, nesnel ve bilimsel bilgilerle öğretilmelidir.
Devlet Dinlere, inançlara karşı tarafsızlığını korumalıdır.
AİHM Kararları uygulanmalıdır.

Din Dersi zorunlu değil isteğe bağlı olarak uygulanmalıdır.
Mevcut müfredatlarda yer alan dinsel telkin, yönlendirme, dini aşağılama ya da tek din ve mezhebin uygulamalarından vazgeçilmelidir.

Zorunlu olmadan öğretilen Din dersi ise; “Din Öğretimi” anlayışıyla ve her dini/inanç grubunun kendisiyle ilgili bölümü hazırlayacağı; Milli Eğitim Bakanlığının ise; İnsan Hakları, Çocuk hakları, ayrımcılık, eşitlik gibi değerleri göz önüne alan bir yaklaşımla denetleyeceği hali ile müfredatta yer almalıdır.

Devlet;  Laik, Bilimsel, demokratik, kamusal ve anadilinde bir eğitim sistemini ve müfredatını uygulamalıdır.

Devlet, ayrımcı, ötekileştirici uygulamalarına son vermelidir.
Devlet Alevileri “görmeme, duymama” tavrından vazgeçmek zorundadır. Eninde sonunda Alevileri görmek, Aleviliği tanımak zorundasınız. Eşit yurttaşlık mücadelesini, kendi inanç ve değerlerimizi koruyarak vermeye devam etmekten vazgeçmeyeceğiz.

Çocuklarımızın Zorunlu Din dersleri ile asimile edilmesini; bu yolla Aleviliğin yok edilmesine hizmet edilmesini kabullenmeyeceğiz.

Demokrasi, , özgürlük, adalet,  hak ve eşitlik taleplerimizden vaz geçmeyeceğiz.
Bizi duyana, görene kadar söylemeye devam edeceğiz ki;
 “Aleviler vardır, Alevilik haktır.”

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI
ALEVİ DERNEKLER FEDERASYONU
ALEVİ VAKIFLAR FEDERASYONU
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEKLERİ
ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ
HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI DATÇA ŞUBESİ CEMEVİ
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ DATÇA ŞUBESİ

FOTO GALERİHiç yorum yok:

Yorum Gönder