1 Eylül 2022 Perşembe

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevinde Aşure Lokması paylaşıldı.

 Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Muharrem ayı sebebiyle 11 Ağustos 2022 tarihinde Aşure Lokmasını cemevinde paylaştılar. Yas-ı Muharrem sebebiyle hazırlanan Aşure lokmasının paylaşılmasından önce hazırlanan programı Şekip Taşpınar sundu. Datça Şube Başkanı Murat Yıldırım ve Datça Kaymakamı Mesut Çoban’ın konuşmalarının ardından zakir İnci Kement lokma duasını verdi. 


Yoğun bir ilginin olduğu Aşure lokmasına Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Datça’daki bir çok sivil toplum örgütü, siyasi örgüt temsilcileri katıldı. 


Değerli Canlar,

Kerbelâ olayı aynı kabileden olan Haşim ve Umeyye (Emevi) ailelerinin çok eskilere giden rekabetine dayanıyor. Bu rekabet peygamberliğin Haşim’in torununa (Hz. Muhammed) gelmesinden sonra Emevi soyu tarafından düşmanlığa dönüştürülüyor.

Ebu Sufyan, Hz. Muhammed ile Ebu Sufyan’ın oğlu Muaviye, Hz. Ali ile Muaviye’nin oğlu Yezid ise Hz. Hüseyin ile uğraşıyor ve savaşıyor. Muaviye, Hz. Ali’ye karşı her türlü hileyi yapıyor (Sıffin Savaşı), Oğlu Yezid’in saltanatı için Hz. Hasan’ı zehirleterek öldürtüyor ve Yezid’in iktidarına engel olarak Hz. Hüseyin kalıyor.Yezid’e biat etmeyip Mekke’ye giden Hz. Hüseyin’i Küfe’liler; Yezid’in eziyetlerinden, aldığı vergilerin ağırlığından şikâyet ederek Küfe’ye çağırdılar. Bu çağrı üzerine İmam Hüseyin aralarında aile fertleri, akrabaları ve yakın dostlarının da bulunduğu 72 kişilik bir kervanla yola çıktı. Bugün Irak sınırları içerisinde bulunan Kerbelâ’ şehrine vardıklarında Yezid’in adamlarınca yolu kesildi.

Yezid'in 30 bin kişilik ordusu  01 Muharrem günü Kerbelâ’da Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin etrafını sarıyor ve Hz. Hüseyin’e Yezid’e biat etmesini teklif ediyorlar. Hz. Hüseyin teklifi kabul etmiyor. Muharrem ayının 7'inci günü Yezid’in Komutanı Ömer bin Sa'd çemberi daraltıyor ve kampın suyollarını kesiyor. Muharrem ayının 9'uncu günü kampın su kaynakları tükeniyor.

Tam 1342 yıl önce, Muharrem Ayı’nın 10. günü (10 Muharrem 61) (10 Ekim 680) Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişi Yezid’in orduları tarafından katlediliyor…680 yılının 10 Muharrem’inde Kerbela’da katledilen sadece peygamber evlatları değil insanlığın vicdanı ve adaletti.


Yezid ile Hz. Hüseyin arasındaki mücadele sanıldığı gibi bir “iktidar mücadelesi” değildir. Kerbelâ, İslam’ı; bir egemenlik, yayılma, güç, iktidar ve zenginlik vasıtası yapan ve İslam’ı; Arap bedevî kültürü haline getiren Emevilerin zulmüne, diktatörlüğüne ve kötülüğüne karşı Hz. Hüseyin’in biat etmeyişi, direnişi, karşı duruşu ve dik duruşu oluyor…Hz. Hüseyin, Yezid’e biat etmesi gerektiğini söyleyenlere hak, adalet, iyilik ve doğruluk değerleri için evrensel yaşama duruşunu ve zulme karşı direnen bütün mazlumların ilham kaynağı ve manevi gücünü ifade eden şu sözünü söylüyor:

“...Nedir ki biat etmek? Eğilirsin olur biter. Her isteyen istediğine boyun eğdirirse, boyun eğmeyenlerin hali nice olur? Sanılmasın ki boyun eğmemek bir kibir işidir. Ben de boyun eğerim. Ama bilirim ki, Yezid’in önünde eğilirsem eğer, zalimlik azalmaz, çoğalır.

Bana ‘inat etme’ dersiniz. Peki, Yezid biat etmem için neden bu kadar inat etmektedir? Çünkü o güçlüdür. Gücünü de senin gibi kumandanların ordularından almaktadır.

Sanılmasın ki kibrimden dolayı boyun eğmiyorum Yezid’e. Ben, benden sonra gelecekleri düşünerek, bir insanın ne kadar güçlü olursa olsun, yine de gücünü kıracak birilerinin şu dünyada var olabileceğini göstermek istiyorum.”

Sonra, Yezid’in ordusuna döner ve “Düşünün!” diye seslenir Hz. Hüseyin; “Düşünün! Ben neden buradayım?” 

Hz. Hüseyin’in verdiği mesaj, halen günümüzde de geçerliliği koruyor. Ancak günümüzün Yezid’leri Hz. Hüseyin’in hak ve hukuk mücadelesinin bu evrensel mesajını bir türlü anlayamıyor çünkü Kerbelâ’dan sonra Emeviler, İslam’ı Emevi - Arap kültürüne büründürüp bu kültürü Müslümanlara din olarak sundular.

Yezid; Müslümanlar Kerbelâ’yı anmasın, hatırlamasın, oradaki haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği, Emevilerin kisrâ yaşantısını, şatafatını, lüksünü ve ihanetinin sorgulamasın diye Müslümanları İslam’dan uzaklaştırdı… Ve o günden sonra İslam dünyası İslam ‘sız bir Müslümanlık yaşamaktadır.


Yezid, kendisini galip zannediyordu. Ancak bugün Yezid, lanetle, Hz. Hüseyin ise dualarla anılıyor…

Kerbelâ, günümüzde evrensel hak ve hukuk direnişinin bir sembolüdür.

 

Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı

Datça şubesi – Cemevi

Başkan

Murat Yıldırım
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder