22 Aralık 2015 Salı

Datça'da Muharrem (Yas-ı Matem) Orucu Başladı.

Muharrem (Yas-ı Matem) Orucu Başladı.

  
 •  * Foto Galeri ve Slayt >>

 •  * TWITTER Sayfamız için tıklayınız. >>

 •  * FACEBOOK Sayfamız için tıklayınız. >>

  YASSI MUHARREM (ON İKİ İMAMLAR) ORUCU başladı. (14 EKİM 2015 – 25 EKİM 2015 arası 12 gün)

  Yası matemimiz 14 Ekim 2015 Çarşamba günü başladı. Datça Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevinde her akşam oruç açma yemeğinden sonra dedemiz Nihat Yoleri tarafında bir İmamın künyesi anlatılıp daha sonrada dua ve duaz ı imam okunarak devam ediliyor.

  Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Muharrem Ayı Yassı Matem Oniki İmamlar Orucu oruç açma lokması ve yemeği 14 Ekim 2015 Çarşamba günü itibari ile kurum Dedemiz Nihat Yoleri’nin Gülbenkleri ve duaları ile her akşam canlar KerbelaŞehitleri’ni anıyor.

  12 İmamlar’ın ve Kerbela Şehitleri’nin yasını tuttuğumuz bugünlerde, Hz. Hüseyin’in haksızlığa karşı direnen, zalimin önünde eğilmeyen başı olabilmek, bu inançlı ve onurlu duruşu gelecek kuşaklara taşıyabilmek umudu ile; çokluk içinde birliğin güzel bir örneği olarak dağıttığınız Aşurenin tüm insanlığın birliğine vesile olmasını ve kabulünü niyaz ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Tüm Canlarımızla birlikte Kerbela şehitlerini ve İmmam Hüseyin’i analım. Birlikte yassı matemizi tutalım.

  Datça'da yaşayan tüm canların oruç açma yemeğine ve sohbetlere katılmalarını ve manevi destek vermelerini bekliyoruz.

  NOT: 23 EKİM 2015 Cuma Günü 10 MUHARREM YASI MATEM KERBALA ŞEHİTLERİ ANILACAK. 26 EKİM 2015 Pazartesi Günü Aşure Günü vakıf merkezimizde yapılacaktır.

  Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Yönetimi

  MURAREM ORUCU VE AŞURE

  Muharrem’in on’uncu günü İslam’dan önceki inanışlarda da kutsaldı. Hz. Musa kendi toplumunu, Firavunun şerrinden On Muharrem günü kurtardı. Yine on Muharrem’de Tanrı Hz. Adem’in tövbesini kabul etti. İdris peygamber, bugün semaya vardı.

  Yakup peygamber, kuyuya atılan oğlu yusuf’a bugün kavuştu. Nuh peygamberin gemisi bugün Cudi dağında karaya oturdu. Gemide bulunanlar tufandan kurtuldukları için Tanrı’ya şükran borcu olarak gemide arta kalan çeşitli hububatı birbirine katıp çorba pişirdiler, adına da Aşure dediler. Ve her yıl On Muharrem’de aşure pişirerek bunu gelenekselleştirdiler. İbrahim peygamber bugün doğdu.

  Eyüp peygamber gördüğü işkence sonucu bugün göğe çıktı... Ve Yezid’e boyun eğmeyen Hz. Hüseyin bugün yanındakilerle birlikte katledildi. Tüm bu olayların sonunda gerek şükretmek gerekse matem için oruç tutulmuştur.

  Kerbela katliamından sağ olarak İmam Zeynel Abidin’in Ehl-i Beyt sorunu sürdürmüşolmasına duyulan sevinçten dolayı da Aşure yapılması ve dağıtılması gelenekselleşti.

  Aşure pişiriminde en az 12 çeşit olması esastır. Bunlar genellikle buğday, un, su, incir, elma, armut, ayva, üzüm, nohut, fasulye, ceviz, badem, çekirdek, fıstık, fındık, karanfil, zencefil, şeker veya eskiden olduğu gibi pekmez olur. Aşure pişirenler, en az yedi komşu ve akrabaya aşure dağıtılırlar.

  KERBELA OLAYI

  Kerbela olayı olarak bilinen olay, iki Muharem 680 ile On Muharrem 680 günleri arasında bugün Irak sınırlarıiçerisinde yer alan Kerbela ya da Ninova olarak adlandırılan Fırat’ın batıyakasındaki bölgede yaşanmış bir olaydır.

  Hz. Hasan ile Muaviye arasındaki anlaşma gereği, hilafet yeniden Hz. Ali soyuna döneceği yerde, Muaviye Hz. Hasan’ıöldürtmüş ve yerini oğlu Yezid’e bırakmıştır. Yezid hilafet tahtına oturunca, Hz. Hüseyin’den hilafetini kabul etmesini ve biat etmesini talep etmiştir. Bunu reddeden Hz. Hüseyin Medine’den Mekke’ye göç etmek durumuyla karşı karşıya gelir. Hz. Hüseyin daha yola çıkarken ölümü göze almıştır. Hilafet iddiasıyla yapılacak bir ayaklanmanın tohumlarını atmak ya da örgütleyiciliğini üstlenmek gibi bir rol oynamamıştır.

  Mekke’den yola çıkan Hz. Hüseyin daha Küfe’ye varmadan, Yezid Küfe’lilerin üzerine Basra Valisi Ubeydullah’ı göndererek Hz. Hüseyin’e katılmaktan caydırmıştır. Hz. Hüseyin Fırat ırmağının batısındaki Kerbela’ya vardığında valinin gönderdiği orduyla karşılaşmıştır. Çünkü önüne konan seçenek, ya biat etmek ya da savaşmaktır. Hz. Hüseyin ikinci yolu seçer. Çarpışma sonunda, yanındakilerle birlikte öldürülmüştür.

  Olayın içinde simgeleştirmeyi ve efsaneleştirmeyi kolaylaştırıcı bir dizi unsur vardır. Efsane olan Kerbela gerçekleri ne kadar aşmıştır? Bunu bugün de bilmek zor olsa da, yüklenilen anlam tarihsel anlamıyla sınırlı tutulmayacak kadar geniştir.

  Hz. Hüseyin’i ve Kerbela’yı bir simge olarak hala bağlı tutan bağ dokularından biri de; tarihsel çerçevesi ne olursa olsun, zalim ile mazlumun, hakikat ile gerçeğin, azınlık ile çoğunluğun, egemen ile ezilenin eşit olmayan koşullarda karşılaşmasına duyulan tepkidir.

  Sonuç olarak, Hz. Hüseyin Kerbela çölünde Tanrısal vasıflara sahip, onları kullanan, mucizeler yaratan bir kahraman olarak değil, aksine bütün bunların dışında insan olarak kalmayı seçen bir Hüseyin’dir. Görüldüğü gibi Anadolu Aleviliğinin savunduğu ve bağlı olduğu Hüseyin, hakikat düzeyinde yer alan mutlak değerler adına ölümü göze alan “ padişah olmaktansa” ölümü seçen Hüseyin’dir.

  ANADOLU ALEVİLİĞİ

  Kerbela’dan Çorum’a, Kahramanmaraş’a, Sivas’a kadar daima haksızlığa, zulme uğramış; kimi zaman iktidar mücadeleleri için Kerbela’da, Osmanlı’da kılıçtan geçirilmiş, kim zaman mazlumların hakların savunduğu için Hızır Paşalarca asılmış kimi zaman ev ev işaretlenip tecrit edelerek saldırıya uğramış, katledilmiş, kimi zaman ise yakılmıştır.

  Tarihsel gelişimindeki tüm bu baskılar sonucunda mevcut iktidar yapısı içinde daima muhalif kalmıştır. Anadolu Aleviliği’nin felsefesi, temelini oluşturan, büyük düşünür Hacı BektaşVeli’nin düşüncelerinin içine Anadolu’da İslam’dan önce var olan Hitit, Lydia, Frigia inanışlarını, Budizm’i, eski Roma, Yunan ve eski Türk dinlerinin vb. unsurlarını alarak Hümanist, Heteredoks bir yapıya kavuşmuştur.

  İşte tarihsel gelişimi ve felsefesiyle Anadolu Aleviliği evrenseldir. Derisinin kabesi insandır. Sadece Türkiye’de değil tüm Dünya’daki haksızlıkların, sömürülerin karşısında çığlık olmuş ve olmayı sürdürecektir.

  Yeri gelir Kerbela’da katledilenlerin acısı için tepki gösterip oruç tutar yeri gelir Hindistan Halkı’nın özgürlüğü için ölüm orucuna yatan Gandhi’nin cezaevlerinde en doğal haklarını sağır Dünya’ya duyurabilmek için ellerinde kalan son şeylerini, canlarını ortaya koyup ölüm orucuna yatan mahkumların onurlu mücadelelerinin yanında yeralır.İşte Anadolu Aleviliği’nin bu devrimci, özgürlükçü, demokrat anlayışı,Kerbela’ya, insan kalan Hüseyin’e dayanır. Bu yüzden Muharrem Orucu ve Kerbela önemlidir.


  2015 YILI YAS-I MATEM ORUCU

  MASUM-U PAK 1. GÜN - 11 EKİM 2015 PAZAR

  MASUM-U PAK 2. GÜN - 12 EKİM 2015 PAZARTESİ

  MASUM-U PAK 3. GÜN - 13 EKİM 2015 SALI

  YAS-I MATEM 1. GÜN - 14 EKİM 2015 ÇARŞAMBA

  YAS-I MATEM 2. GÜN - 15 EKİM 2015 PERŞEMBE

  YAS-I MATEM 3. GÜN - 16 EKİM 2015 CUMA

  YAS-I MATEM 4. GÜN - 17 EKİM 2015 CUMARTESİI

  YAS-I MATEM 5. GÜN - 18 EKİM 2015 PAZAR

  YAS-I MATEM 6. GÜN - 19 EKİM 2015 PAZARTESİ

  YAS-I MATEM 7. GÜN - 20 EKİM 2015 SALI

  YAS-I MATEM 8. GÜN - 21 EKİM 2015 ÇARŞAMBA

  YAS-I MATEM 9. GÜN - 22 EKİM 2015 PERŞEMBE

  YAS-I MATEM 10. GÜN - 23 EKİM 2015 CUMA

  YAS-I MATEM 11. GÜN - 24 EKİM 2015 CUMARTESİ

  YAS-I MATEM 12. GÜN - 25 EKİM 2015 PAZAR

  AŞURE GÜNÜ 26 EKİM 2015 PAZARTESİ

  http://haber.datcahacibektas.org/news_detail.php?id=3457
 • Hiç yorum yok:

  Yorum Gönder