19 Eylül 2014 Cuma

Aleviler, eğitimde hak ihlallerine karşı Ankara’ya yürüyor

Aleviler, eğitimde hak ihlallerine karşı Ankara’ya yürüyor.

Alevi örgütleri eğitim alanındaki ayrıştırıcı politikalarına tepkilerini göstermek amacıyla 15 farklı noktadan Ankara’ya yürüyecekler. İlk yürüyüş Dersim’de Düzgün Baba’dan başladı.

AKP hükümetinin gerici, dayatmacı eğitim politikasına karşı ilk yürüyüş bugün Dersim Düzgün Baba Ocağı’nda başladı. Burada basın açıklaması yapan Alevi kurumları, AKP’nin eğitimde dayattığı geri politikalara karşı Ankara’ya yürüyeceklerini açıkladılar. Toplamda 12 ocaktan yola çıkacak olan Canlar 12 Ekim’de Ankara Sıhhıye Meydanı’nda buluşacaklar.Basın açıklamasının  tam metni:

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve AKP hükümetiyle birlikte eğitimdeki dayatmalar ve hak ihlalleri hız alarak devam etmektedir. Her yıl değişen eğitim sistemiyle bilimsel, çağdaş eğitimden uzaklaşılarak eğitim dinselleştirilmeye çalışılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk –İslam sistemini esas alan ideolojik bakışını zorunlu din dersleri, 4+4+4, TEOG gibi tekçi ve egemen inanç sistemiyle dayatan, öğrencileri zorla özel okullara, meslek liselerine ve imam hatip liselerine yönlendirmeye çalışmaktadır.

Son olarak bu yıl uygulanan Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi eğitimdeki ayırımcılığı derinleştirmektedir. Eğitimde yaşanan hak ihlallerine dur demek için biz Aleviler, Alevi ocaklarından Ankara’ya yürüyoruz.

Teog sistemi adı altında gençlerimiz yeteneklerine bakılmaksızın meslek liselerine, inançlarına bakılmaksızın imam hatiplere yerleştirilmektedir. Bu dayatmaları kabul etmeyen gençlerimiz ise açık liselere yönlendirerek aktif öğretim hayatının dışına itilmektedir.

Eğitimde 4+4+4 dayatmasının sonucu olarak ortaöğretim kurumları (liseler), tıpkı ilkokul ve ortaokullar gibi siyasal İslam’ın egemenliği ile sonuçlanacak ileri bir süreçte onarılamayacak toplumsal değişimlere neden olabilecek bu düzenlemeler tarafımızdan kabul edilemez olarak görülmektedir.

Mevcut sistemin eğitimin bütün alanlarında hayata geçirmek istediği planlama aslında siyasal bir bakışın dışına çıkmayan, veli ve öğrenci tercihini yadsıyan zorlayıcı ve asimilasyon amaçlıdır.

Bu gün egemenlerin dayatmış olduğu eğitim sisteminin amacı; yoksul emekçi çocuklarının meslek liselerine ve imam hatip liselerine zorlamak bu sürecin sonucunda da istenilen asimilasyon amacına ulaşmaktır.

Alevileri yok sayan, farklı inançları yok sayan veya dini eğitim almak istemeyenleri yok sayan bu sistemi haklı bulmuyoruz. Bizler zorunlu din dersleri kaldırılsın isterken çocuklarımızı böyle dini eğitime zorlamalarını antidemokratik buluyoruz.

Bu sistem ile yalnızca Alevi çocukları asimile edilmeyecektir. Bu dayatılan sistemin ülkemiz de ve ortak vatanımızda farklı uluslardan ve milliyetlerden ve de farklı inançlardan yaşayan halkımızı tek bir eksen de toplayıp, Türk-İslam ekseninde asimilasyona tabi tutmaktır.

Dayatılan bu Tekçi, gerici, siyasal İslamın eğitim projesine karşı başta Aleviler olmak üzere tüm emekçiler ve demokrasi güçleri olarak direneceğimizi ve bu dayatmalar son bulana kadar alanlarda birlikte mücadele edeceğimizi buradan tüm kamuoyuna bildiririz.

12 yıldır ülkeyi yeniden inşa etmeye çalışan, tüm sistemleri kendi lehine değiştiren bu hükümet karşısında elbette sessiz kalmayacağız. Duyarlı tüm kesimleri alanlara davet ediyoruz. Alevi Kültür Dernekleri Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği bu yürüyüş için Alevi dergâhlarından yola çıkarak 12 Ekim’de Ankara Sıhhiye meydanında büyük bir mitingle eğitimde yaşanan hak ihlallerine karşı haykıracağımızı basına ve kamuoyuna duyururuz.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi (AKD)
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHLARI VE TARİHLERİ

1-Düzgün Baba-Dersim: 15 Eylül
2-Topçu Baba-Kırklareli: 18 Eylül
3-Hamza Baba-İzmir: 21 Eylül
4-Abdal Musa-Antalya: 21 Eylül
5- Diyarbakır: 23 Eylül
6-Çoban Dede- Adana: 24 Eylül
7-Şıh Hızır-Antakya: 24 Eylül
8-Pir Sultan- Sivas: 27 Eylül
9-Hubyar Sultan- Tokat: 27 Eylül
10-Karaağaç Tekkesi-İstanbul: 27 Eylül
11-Hamdullah Çelebi- Amasya: 30 Eylül
12-Piri Baba- Merzifon: 1 Ekim
13-Hacı Bektaş-Nevşehir: 4 Ekim
14-Sucuyetin Veli-Eskişehir: 4 Ekim
15-Hasan Dede- Kırıkkale: 9 Ekim

MİTİNG

12 EKİM SIHHİYE MEYDANI ANKARA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder